1 april 2024

Spring has sprung. De krokusjes sieren de berm. De ochtendspits leggen we niet meer in het donker af. En al roert maart z’n staart en doet april wat ze wil, de winterslaap kunnen we nu van ons afschudden.

Laat ik meteen het woord winterslaap nuanceren: het eerste kwartaal van 2024 stond bol van de activiteit. Dr. Marleen de Waal trapte de Lezingscyclus af met haar webinar over behandeling van verslaving bij PTSS. De resultaten van 2023 en de plannen voor 2024 bespraken we tijdens de algemene ledenvergadering. Een nieuwe Special Interest Group voor familie, kind en gezin is opgericht. En vers in het geheugen staat het jaarcongres op schrikkeldag in cultureel en congrescentrum Antropia. Een congres waar we met elkaar hebben gedeeld hoe we in de hedendaagse, snel veranderende wereld kunnen omgaan met psychotrauma. Twee kanten van de medaille, luidde de ondertitel, want ontwikkelingen zijn niet altijd vooruitgang en vernieuwing is niet altijd verbetering. Met elkaar in verbinding staan, deel uitmaken van een netwerk en samenkomen zijn nodig om die dualiteit te bespreken en om ideeën te vormen over de toekomst van het psychotraumaveld. Waar willen we op inzetten, waarmee kan de psychotraumahulpverlening vooruit, hoe kunnen we daar samen voor zorgen?

Lid zijn van NtVP betekent onderdeel zijn van een vereniging van personen die zich beroepsmatig bezighouden met psychotraumahulpverlening. We zetten ons in om expertise te vergroten, van het voorkomen en signaleren van psychotrauma tot het behandelen ervan. Dit doen we voor een betere geestelijke gezondheid en voor minder negatieve maatschappelijke gevolgen voor getroffenen. Een wereld zonder trauma is het ultieme streven, maar tot die tijd staan we voor het zo goed mogelijk ondersteunen van hulpverleners zodat zij met de nieuwste, wetenschappelijk bewezen, best practices mensen kunnen bijstaan. Die steun spreken we uit, naar elkaar en naar hulpverleners buiten onze grenzen. De expertise van u, in ons netwerk, in onze gemeenschap, is essentieel om collega’s op andere plekken op de wereld goed te informeren, op te leiden, handvatten te geven. Daar blijven we ons hard voor maken, we hebben het nodig in deze veranderende wereld.

nieuwsbrief

Namens het bestuur van de NtVP hebben wij onlangs een steunbetuiging geplaatst aan de slachtoffers van het geweld in Israël en Gaza. Deze steunbetuiging leest u hier. 

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
1 april 2024

PTSS binnen de politie - Interview met Hans van Dolderen

Hans van Dolderen is programmadirecteur voor Specifieke Aandacht en Zorg (SpAZ) bij de Nationale Politie, waar hij werkt aan het verbeteren van de zorgketen gericht op het ondersteunen van politiepersoneel, met speciale aandacht voor beroeps-gerelateerde gezondheidsklachten. In dit interview vertelt hij over het programma en de aanpak van PTSS binnen de politie.
Lees meer
1 april 2024

Oude Wonden: Dr. Sjacko Sobczak over PTSS bij Ouderen met Dementie

Dr. Sjacko Sobczak is ouderenpsychiater bij Mondriaan GGZ, consulent ouderenpsychiatrie bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, en lector aan de Hogeschool Rotterdam. In dit interview gaat ze in op het onderwerp PTSS bij ouderen met dementie.
Lees meer
1 april 2024

Nieuws uit de Special Interest Groups

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De SIGs bestaan uit 8 tot 15 deelnemers hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 
Lees meer
1 april 2024

Nieuwe Special Interest Group: Kind, Gezin en Trauma

Kinderen van ouders die worstelen met symptomen van post-traumatische stress lopen het risico om zelf psychologische klachten te ontwikkelen. Binnen de SIG ‘Kind, Gezin, en Trauma’ ligt de focus daarom op hoe families omgaan met traumatische gebeurtenissen.
Lees meer
1 april 2024

NtVP bestuursleden in het nieuws

Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij bijzondere mijlpalen en interessante optredens in de media. 
Lees meer