1 april 2024

Op donderdag 15 februari kwam het boek “Als een ramp ons raakt” van Prof. Dr. Berthold Gersons uit. Gersons (1945) was als hoogleraar psychiatrie verbonden aan het Amsterdam UMC en stond aan de wieg van de NtVP.

Veel mensen kwamen op de Keizersgracht in Amsterdam bijeen om bij de Uitgeverij Balans de verschijning van Gersons' boek te vieren. De zaal was gevuld met collega's en trauma-experts uit diverse vakgebieden, familie en vrienden, en ook betrokkenen bij rampen uit het verleden die gaandeweg tot die laatste categorie zijn gaan behoren. De woorden van de drie sprekers en Gersons zelf brachten de persoonlijke betekenis van dit boek, “een geschiedschrijving van een trauma-expert in wording”, duidelijk over. “Als een ramp ons raakt” is meer dan een wetenschappelijk werk over de Nederlandse geschiedenis van preventieve en sociale zorg naar ingrijpende gebeurtenissen.

Als pionier van de psychotraumazorg in Nederland heeft Berthold Gersons in dit boek zijn professionele maar ook persoonlijke ervaringen en lessen uit 30 jaar op papier gezet. Gersons was in zijn rollen als behandelaar, onderzoeker en adviseur vaak een van de eersten bij de Nederlandse rampen van de afgelopen decennia. Voornamelijk om te documenteren, te organiseren en te vragen wat getroffen mensen nodig hadden om uiteindelijk “de ramp na de ramp” te beperken. Zo werd hij bij de Bijlmerramp op 4 oktober 1992 door de minister gebeld om te adviseren. Hoe Berthold Gersons deze en andere rampen waaronder de vuurwerkramp in Enschede, de brand in Volendam, het neerschieten van de MH17, maar ook recentere rampen zoals de coronapandemie heeft ervaren en welke lessen hij hieruit voor toekomstige rampen en crises heeft getrokken, kunnen jullie lezen in “Als een ramp ons raakt”. Een boek dat inzicht geeft in het werk van een psychiater die ondanks de gruwelijke aspecten van rampen met veel gevoel van dichtbij beschrijft.

Berthold Gersons op de boekpresentatie

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
1 april 2024

Woord van de voorzitter

Spring has sprung. De krokusjes sieren de berm. De ochtendspits leggen we niet meer in het donker af. En al roert maart z’n staart en doet april wat ze wil, de winterslaap kunnen we nu van ons afschudden.
Lees meer
1 april 2024

PTSS binnen de politie - Interview met Hans van Dolderen

Hans van Dolderen is programmadirecteur voor Specifieke Aandacht en Zorg (SpAZ) bij de Nationale Politie, waar hij werkt aan het verbeteren van de zorgketen gericht op het ondersteunen van politiepersoneel, met speciale aandacht voor beroeps-gerelateerde gezondheidsklachten. In dit interview vertelt hij over het programma en de aanpak van PTSS binnen de politie.
Lees meer
1 april 2024

Oude Wonden: Dr. Sjacko Sobczak over PTSS bij Ouderen met Dementie

Dr. Sjacko Sobczak is ouderenpsychiater bij Mondriaan GGZ, consulent ouderenpsychiatrie bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, en lector aan de Hogeschool Rotterdam. In dit interview gaat ze in op het onderwerp PTSS bij ouderen met dementie.
Lees meer
1 april 2024

Nieuws uit de Special Interest Groups

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De SIGs bestaan uit 8 tot 15 deelnemers hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 
Lees meer
1 april 2024

Nieuwe Special Interest Group: Kind, Gezin en Trauma

Kinderen van ouders die worstelen met symptomen van post-traumatische stress lopen het risico om zelf psychologische klachten te ontwikkelen. Binnen de SIG ‘Kind, Gezin, en Trauma’ ligt de focus daarom op hoe families omgaan met traumatische gebeurtenissen.
Lees meer
1 april 2024

NtVP bestuursleden in het nieuws

Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij bijzondere mijlpalen en interessante optredens in de media. 
Lees meer