De NtVP organiseert Special Interest Groups (SIGs) om je professionele ontwikkeling te bevorderen. Dit doen we door zorgprofessionals en experts in specifieke domeinen binnen het psychotraumaveld met elkaar te verbinden. Het is ook mogelijk om zelf een nieuwe SIG op te starten. Hiervoor kun je contact opnemen met NtVP bestuurslid Samrad Ghane: s.ghane@parnassiagroep.nl

Opvang en vroege interventies
Deze SIG tracht de opvang en ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen te verbeteren, inclusief werkgerelateerde incidenten. We delen, ontwikkelen en verspreiden praktijkervaring, kennis en expertise. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Anne Bakker, Anne.Bakker@olvg.nl

Lees meer

Young Minds

De SIG Young Minds is er voor iedereen die zich wil ontwikkelen in het psychotrauma-onderzoeksveld, inclusief promovendi, post-docs en clinici die onderzoek uitvoeren, zoals die in de KP-opleiding. Ons hoofddoel is om te netwerken en kennis te delen met betrekking tot trauma-gerelateerd onderzoek. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marike Kooistra: youngminds@ntvp.nl

Lees meer

NtVP leden op een bijeenkomst van een SIG

Traumatische rouw
Traumatische rouw is een combinatie van persisterende rouw, depressie en posttraumatische stressklachten na het verlies van een dierbare onder potentieel traumatische omstandigheden. De SIG Traumatische Rouw bevordert de uitwisseling van kennis over meten, voorspellen en behandelen van traumatische rouw onder professionals en geïnteresseerden.

Lees meer

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen
Deze SIG onderzoekt en beschrijft (innovatieve) behandelingen voor PTSS met ernstige comorbiditeit en dissociatieve stoornissen. Naast het delen van kennis worden ook controverses en discussiepunten aangepakt, waardoor diverse opvattingen naast elkaar kunnen bestaan.

Lees meer

Trauma en Culturele diversiteit

Cultuur beïnvloedt hoe trauma begrepen, gevoeld en verwerkt wordt, en bepaalt de heling. Deze SIG richt zich op 'cultuur en trauma' in diagnostiek, preventie en behandeling van psychotrauma bij cultureel diverse patiënten.

Lees meer

Trauma in het forensisch veld

Deze SIG beoogt een netwerk op te zetten om meer kennis over behandeling van trauma binnen het forensisch veld te genereren en onderzoek hiernaar te stimuleren.

Lees meer

Ouderen en Psychotrauma

Ondanks bewijs voor de veiligheid en effectiviteit van trauma-gerichte therapie, kan onderbehandeling bij ouderen voorkomen. De SIG Ouderen en Psychotrauma is een platform voor therapeuten die met ouderen werken.

Lees meer

Kind, Gezin, en Trauma

Kinderen van ouders die worstelen met symptomen van post-traumatische stress lopen het risico om zelf psychologische klachten te ontwikkelen. Binnen de SIG ‘Kind, Gezin, en Trauma’ ligt de focus daarom op hoe families omgaan met traumatische gebeurtenissen. Ons doel is het bijeenbrengen van professionals en onderzoekers, om 1) expertise te delen en elkaar te inspireren; en 2) door interdisciplinaire samenwerking tot effectieve gezinsgerichte interventies te komen.

Lees meer