Bij Young Minds streven we naar een ondersteunende en gezellige gemeenschap voor iedereen die zich wil ontwikkelen in het psychotrauma-onderzoeksveld. We begrijpen dat het uitvoeren van onderzoek op dit gebied uitdagend kan zijn, vooral voor beginnende onderzoekers. Er komt veel bij kijken, zoals het beheersen van diverse onderzoeksmethoden, schrijfvaardigheden, ethische overwegingen en meer.  

Ons doel is om een omgeving te creëren waarin beginnende onderzoekers, waaronder promovendi, post-docs en clinici die onderzoek verrichten, kunnen netwerken en kennis kunnen delen over trauma-gerelateerd onderzoek. We geloven sterk in het belang van samenwerking en het delen van ervaringen en expertise om zo de kennis binnen het psychotrauma-onderzoeksveld verder te vergroten.  

Om dit te bereiken, organiseren we verschillende activiteiten. We plannen lezingen, symposia en workshops waar gerenommeerde experts spreken over relevante onderwerpen binnen het psychotrauma-veld. Deze evenementen bieden niet alleen waardevolle inzichten, maar ook de mogelijkheid om te netwerken met collega-onderzoekers.  

Daarnaast moedigen we informele interactie en kennisdeling aan via onze LinkedIn-pagina. Hier kunnen onze leden vragen stellen, ideeën uitwisselen en discussiëren over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied. We staan ook open voor nieuwe ideeën en initiatieven die onze gemeenschap kunnen versterken. Samen streven we ernaar om een platform te bieden waarop beginnende onderzoekers kunnen leren, samenwerken en nieuwe kansen ontdekken in het boeiende domein van psychotrauma-onderzoek.

 

 

 

Marike Kooistra, voorzitter van deze SIG

Sinds 2020 is Marike Kooistra promovendus aan de Universiteit Leiden. Ze focust zich op het optimaliseren van exposure therapie voor PTSS als onderdeel van het gewaardeerde NWO VENI-project van Rianne de Kleine. Binnen dit project onderzoekt Marike de werkingsmechanismen van exposure voor PTSS, zoals extinctieprocessen en veranderingen in cognitie. Ze zet zich in voor het verbinden van wetenschap en praktijk en streeft ernaar om regelmatig bevindingen van beide kanten met elkaar te delen. Na haar promotie wil ze blijven werken als onderzoeker en haar vaardigheden als behandelaar verder ontwikkelen

Aanmelden voor deze SIG

Ben jij een (relatief) beginnend onderzoeker binnen het psychotraumaveld en/of zou je graag in contact willen komen met andere onderzoekers? Dan ben je van harte welkom bij onze SIG! Mail naar (ook voor meer informatie): youngminds@ntvp.nl.