CERTIFICERING

Certificering tot psychotraumatherapeut NtVP

Certificering borgt kwaliteit
Psychotrauma is de afkorting voor psychologisch trauma en wordt vaak direct geassocieerd met PTSS. Niettemin is PTSS slechts één van de mogelijke stoornissen die zich kunnen manifesteren na een traumatische gebeurtenis. Trauma kan een breed scala van psychische problemen veroorzaken, waaronder depressie, angststoornissen, dissociatieve stoornissen en meer. Het diagnosticeren en behandelen van psychotrauma vereist specifieke expertise.  Om deze reden certificeert de NtVP psychotraumatherapeuten, als erkenning van hun deskundigheid binnen dit complexe vakgebied.

Deskundigheid van de psychotraumatherapeut
De psychotraumatherapeut van de NtVP beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van psychotrauma. Dit omvat psychodiagnostisch onderzoek, resultaatanalyse en de toepassing van psychologische behandelmethoden voor mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Bovendien blijft de psychotraumatherapeut op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van psychotrauma en heeft deze actuele ervaring in het behandelen van cliënten met psychotrauma en aanverwante stoornissen.

Een psychotraumatherapeut met een cliënt in een behandelkamer

Eisen
Het certificaat psychotraumatherapeut is bedoeld voor ervaren behandelaren op universitair niveau die zich, naast hun algemene behandelervaring, hebben gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen. Deze professionals werken vaak in gespecialiseerde instellingen of zijn de experts op dit gebied binnen hun praktijk of instelling. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat, moeten kandidaten voldoen aan de registratievereisten van de Wet BIG in de categorieën gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut, of psychiater, met minimaal 3 jaar werkervaring na hun BIG-registratie. 

Eisen

Opleiding
Voor het NtVP-certificeringsprogramma zijn diverse competenties gedefinieerd. De NtVP accrediteert opleidingsinstituten en opleidingen om ervoor te zorgen dat behandelaars de juiste opleiding en kwalificaties kunnen verkrijgen om de registratie als psychotraumatherapeut NtVP te behalen. Dit houdt in dat de NtVP deze opleidingen goedkeurt en erkent als geschikte programma's om de benodigde vaardigheden en expertise te verwerven voor het behandelen van psychotraumagerelateerde aandoeningen. Hierbij fungeert de NtVP als houder van het kwaliteitskeurmerk zonder zelf een opleidingsinstituut te zijn.

Opleiding

Aanvraag

Je kunt registratie aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en de vereiste documenten te uploaden. Op basis van de ingediende gegevens beoordeelt de certificeringscommissie of je voldoet aan de vereiste competenties (zie competentieprofiel).

Aanvraag

Hercertificering

Je certificering als psychotraumatherapeut bij de NtVP heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Om deze certificering met nog eens vijf jaar te verlengen, dien je herregistratie aan te vragen. Je kunt dit verzoek indienen vanaf een zes maanden voor de vervaldatum. 

Hercertificering

Kosten
Om je te registeren als psychotraumatherapeut, moet je lid zijn van de NtVP. De kosten zijn als volgt:

  • Eenmalige registratiekosten: € 217,-. 
  • Jaarlijkse registratiekosten: € 54,25,- vanaf het eerste jaar na registratie.
  • Gratis registratie voor NtVP psychotraumatherapeuten in opleiding binnen 3 jaar na de registratie als aspirant psychotraumatherapeut. 
  • Er is geen restitutie van de eenmalige registratiekosten in geval van afwijzing. 
accreditatie

Accreditatie voor opleidingen tot psychotraumatherapeut

 

Opleidingen die kunnen bijdragen aan het verwerven van de competenties die nodig zijn voor het certificeringsprogramma van de NtVP, kunnen bij ons accreditatie aanvragen. De NtVP accrediteert opleidingsinstituten, opleidingen, supervisoren en eenmalige scholingsactiviteiten zoals workshops, cursussen, lezingen of congressen.

Geaccrediteerde opleiding

De NtVP ziet zichzelf als houder van het kwaliteitskeurmerk en wil daarom niet zelf opleidingsinstituut zijn. De rol van de NtVP is om te beoordelen of door derden aangeboden opleidingen en begeleiding voldoen aan de inhoudelijke, didactische en overige eisen die voor het verwerven van de competenties nodig zijn. 

Geaccrediteerde opleiding

Eisen

De NtVP beoordeelt daarvoor zowel de aanbieder van de opleiding als de desbetreffende opleiding. Indien beide voldoen aan de door de NtVP gedefinieerde eisen worden zowel het opleidingsinstituut als de opleiding geaccrediteerd en geldt het met goed gevolg doorlopen van de opleiding als het vervullen van een of meerdere eisen voor het behalen van een NtVP certificaat. Voor supervisie geldt een vergelijkbaar traject.

Eisen

Aanvraag

Om een opleiding, opleidingsinstituut, supervisor of eenmalige activiteit te laten accrediteren, moet een aanvraag worden ingediend bij de accreditatiecommissie. In deze aanvraag wordt onderbouwd waarom de opleiding aan de gestelde eisen voldoet. 

Aanvraag

Psychotraumatherapeuten

Accreditatie van trainingen & opleidingen op het gebied van psychosociale nuldelijnsondersteuning

 

De NtVP heeft een initiatief genomen om de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor nuldelijnsondersteuning te definiëren en te waarborgen via een accreditatie- en certificeringsproces. Het hoofddoel is om de kwaliteit te waarborgen van instellingen die trainingen aanbieden voor nuldelijnsondersteuning.

Accreditatie van trainingen zorgt voor een onafhankelijke evaluatie van de inhoud en einddoelen van de training. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de kennisoverdracht en toepassing ervan door nuldelijnsondersteuners.

Wie kan accreditatie aanvragen?

Elk trainingsbureau/ instelling die trainingen of opleidingen verzorgt op het gebied van nuldelijns psychosociale ondersteuning kan een accreditatieaanvraag indienen. Deze trainingen kunnen worden aangeboden onder verschillende namen, zoals vroege opvang, peer support of nazorg. Zowel externe trainingsbureaus als organisaties die intern nuldelijnsondersteuningstrainingen aan hun personeel geven, kunnen hun trainingen laten accrediteren. De eisen waarop de trainingen worden beoordeeld, zijn te vinden onder het kopje Eisen.

Eisen

Aanvraag

Onder het kopje aanvraagprocedure vind je het aanvraagformulier, een beschrijving van de vereiste documenten die als bijlage mee moeten worden gestuurd bij de aanvraag en meer informatie over de aanvraagprocedure.

Aanvraagprocedure

Certificering van psychosociaal nuldelijns ondersteuners

Meer informatie over het certificeringstraject voor individuele psychosociale nuldelijnsondersteuners volgt op een later moment.

Geaccrediteerde opleidingen

Kiezen voor een NtVP-geaccrediteerde nuldelijnsondersteuningstraining verzekert organisaties van gewaarborgde kwaliteit en objectieve toetsing van deelnemers om te voldoen aan het competentieprofiel.

De volgende trainingen zijn geaccrediteerd door de accreditatiecommissie psychosociale nuldelijnsondersteuning van de NtVP:

Geaccrediteerde opleidingen

 

Nuldelijnsondersteuning
Iemand maakt aantekeningen tijdens presentatie