Om behandelaren de mogelijkheid te bieden de vereiste kwalificaties voor het verkrijgen van de certificering als psychotraumatherapeut NtVP te behalen, accrediteert de NtVP diverse opleidingsinstituten en programma's. Deze instituten moeten voldoen aan strikte eisen op het gebied van onderwijskwaliteit, kennis van het vakgebied (traumazorg en behandeling), en zakelijke aspecten.  

De opleiding tot psychotraumatherapeut is onderverdeeld in verschillende onderdelen, namelijk:

  • Inleiding psychotrauma: Deze module biedt algemene achtergrondkennis over psychotrauma. 

  • Diagnostiek en indicatiestelling: Deze module focust op de diagnostiek van psychotrauma en het indiceren van geschikte behandelingen, inclusief beheersing van ten minste één diagnostisch instrument. 

  • Behandeling: in deze module leer je ten minste 2 evidence-based behandelingen uit te voeren. Momenteel geaccrediteerde opleidingstrajecten omvatten EMDR, Trauma Focused CGT, Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) en Narratieve Exposure Therapie (NET). Je kunt ook je eigen traject samenstellen, gebaseerd op de vereisten voor de certificering als psychotraumatherapeut.

  • Stabilisatie: Deze module richt zich op hedendaagse discussies over het toepassen van stabilisatie en het beheersen van basale stabilisatietechnieken. 

  • Een uitbreidings- of verdiepingsmodule: hierin kun je je eigen focus leggen, zoals een specifieke doelgroep of een meer experimentele behandeling. 

Geaccrediteerde opleidingen dekken doorgaans een of meerdere van deze modules af. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer praktische delen elders moeten worden gevolgd, wordt dit specifiek vermeld bij de accreditatie van die opleiding door de NtVP. Deze informatie wordt ook op de NtVP-website gepubliceerd.

Een lijst van geaccrediteerde opleidingen kun je hier vinden.

Geaccrediteerde supervisoren
Voor de praktijkonderdelen van de opleiding tot psychotraumatherapeut kun je kiezen uit supervisoren die zijn erkend in het vakgebied waarin zij supervisie bieden. De NtVP erkent supervisoren van de VEN, VGCt, BIG-opleidingen en degenen die zijn ingeschreven in het NVP-register.  

Als je niet aan bovenstaande vereisten voldoet, maar wel als supervsior erkent wenst te worden door de NtVP, kun je dispensatie aanvragen mits je voldoet aan de volgende criteria:  

  • Minimaal 3 jaar ervaring als opleider/supervisor, ondersteund door een overzicht. 
  • Aantoonbare ervaring in het begeleiden/superviseren, zoals blijkt uit een ondertekende verklaring van werkzaamheden. 
  • 2 schriftelijke aanbevelingsbrieven van erkende supervisoren als kwalitatieve toets.
  • Registratie als gecertifceerde psychotraumatherapeut bij de NtVP. 

Je kunt je als supervisor laten registreren bij de NtVP of een dispensatieaanvraag indienen bij de certificeringscommissie. Neem hiervoor contact op met de ambtelijk secretaris via certificering@ntvp.nl. In het register van gecertificeerde NtVP-leden kun je zien welke psychotraumatherapeuten als supervisor zijn erkend door gespecialiseerde verenigingen.  

Opleidingen voor hercertificering
Bij hercertificering ligt de nadruk op het onderhouden van kennis en vaardigheden en het volgen van relevante actuele ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma en aanverwante stoornissen Je kunt je hercertificeringstraject naar eigen wens inrichten. Meer informatie over de hercertificering als psychotraumatherapeut, de vereisten, en de aanvraag vind je hier.