Op deze pagina vind je een grote hoeveelheid materialen, waaronder factsheets, meetinstrumenten, richtlijnen en informatie en bronnen over psychologische eerste hulp. 

Factsheets

Hier vind je factsheets over diverse onderwerpen die te maken hebben met psychotrauma. We bieden informatie over de achtergronden van psychotrauma, de gevolgen ervan en mogelijke behandelingen voor zowel cliënten als behandelaars. 

Wat is trauma?

Mensen worden op verschillende manieren door trauma getroffen. De factsheet van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) biedt informatie over wat trauma bij volwassenen inhoudt, veelvoorkomende reacties erop, problemen die kunnen ontstaan en zaken die kunnen helpen.

Oorzaken en gevolgen van Psychotrauma

De factsheet 'Inleiding Psychotrauma' licht de oorzaken van psychotrauma toe en bespreekt de mogelijke gevolgen ervan. 

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een informatieve infographic gemaakt over Adverse Childhood Experiences (ACE's), stressreacties en het verminderen van de gevolgen. Deze infographic is handig als voorlichtingsmateriaal voor professionals.

De ISTSS heeft een brochure uitgebracht om het bewustzijn rond kindermishandeling en verwaarlozing te vergroten, inclusief een Nederlandse vertaling dankzij Prof. Dr. Miranda Olff.

Diagnostiek en indicatiestelling van traumagerelateerde stoornissen

Deze factsheet belicht wat een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is, de belangrijkste symptomen ervan, diagnostische procedures, gebruikte instrumenten en het vaststellen van een behandelingsindicatie. 

Behandelmethoden van Psychotrauma

Deze factsheet en infographic leggen uit wat PTSS is, de belangrijkste symptomen ervan, hoe de diagnose wordt gesteld, de gebruikte instrumenten en aanbevolen behandelmethoden.

Psychotrauma en comorbiditeit

Traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT) en EMDR zijn de eerste keus- behandelingen voor PTSS. Behandelaren hoeven zich geen zorgen te maken over het toepassen van deze behandelingen bij psychose, omdat ze net zo veilig en effectief zijn als bij mensen zonder psychose, zonder een verhoogd risico op bijwerkingen. Ontdek meer in de VGCt-factsheet over PTSS-behandeling bij psychose.

FOlders voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Als gedupeerde van de toeslagenaffaire heeft het strenge terugvorderingsbeleid waarschijnlijk diep ingegrepen op jouw leven en dat van je gezin. Dat kan leiden tot langdurige stress, of boosheid en frustratie. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum maakte in samenwerking met de NtVP en Stichting Lotgenotencontact twee folders over omgaan met deze emotionele gevolgen van de toeslagenaffaire. Bekijk hier de folder over omgaan met stress en omgaan met boosheid en frustratie. 

Meetinstrumenten

Alle meetinstrumenten
Het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten is essentieel voor het nauwkeurig stellen van diagnoses, het monitoren van behandelvoortgang en voor degelijk wetenschappelijk onderzoek. We bieden een overzicht van meetinstrumenten die bruikbaar zijn in zowel onderzoek als in de klinische praktijk binnen het domein van psychotrauma.
Het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten is essentieel voor het nauwkeurig stellen van diagnoses, het monitoren van behandelvoortgang en voor degelijk wetenschappelijk onderzoek. We bieden een overzicht van meetinstrumenten die bruikbaar zijn in zowel onderzoek als in de klinische praktijk binnen het domein van psychotrauma.

Richtlijnen

Hier vind je evidence-based behandelprotocollen, zorgstandaarden en richtlijnen voor de behandeling van trauma- en stressorgerelateerde aandoeningen. Deze richtlijnen dienen als leidraad voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, onderzoekers en beleidsmakers.

Protocol voor classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressorgerelateerde & dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten

Renée Beer, Eva Verlinden & Ramón Lindauer
2020

download

Protocol voor classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressorgerelateerde en dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten

Richtlijn signaleren traumagerelateerde problemen


Te raadplegen via de website Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming 2021

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen


Beschikbaar via Akwa GGZ (Zorgstandaarden GGZ) 2021

Psychologische eerste hulp

Wanneer een (natuur)ramp een gebied verwoest of een oorlog een land in puin achterlaat voelen veel mensen zich bang, verdrietig of machteloos. Niet alleen personen die direct betrokken zijn, maar ook hulpverleners, familieleden en anderen die zich aan een ramp of oorlog relateren kunnen te maken hebben met (her)traumatisering of overweldigende gevoelens. 

Lees meer >

Foto van persoon met jas met "psychosocial support"