(for English, see below)

Wanneer een (natuur)ramp een gebied verwoest of een oorlog een land in puin achterlaat voelen veel mensen zich bang, verdrietig of machteloos. Niet alleen personen die direct betrokken zijn, maar ook hulpverleners, familieleden en anderen die zich aan een ramp of oorlog relateren kunnen te maken hebben met (her)traumatisering of overweldigende gevoelens. 

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn zich bewust van de impact die natuurrampen of oorlogen kunnen hebben op het mentale welzijn van mensen. Velen van hen ervaren dan ook de wens om bij te dragen aan de psychosociale zorg van getroffenen. Psychologische eerste hulp is sociale en psychische (emotionele) ondersteuning direct na een ramp of crisis. 

De piramide laat zien wat slachtoffers nodig hebben:

English: When a (natural) disaster ruins an area, or a war destroys a country, many people feel scared, sad or powerless. Not only people who are directly involved, but also (health)care providers, family members and others who relate to a disaster of war can experience (re)traumatization or overwhelming feelings. 

Mental health professionals are aware of the impact that (natural) disasters or wars can have on people’s mental well-being. Many of them therefore experience the desire to contribute to the psychosocial care of those affected. Psychological first aid is social and psychological (emotional) support immediately after a disaster or crisis. The pyramid shows what victims need.

piramide2.png

Zelfhulpmiddelen (Self-help tools)

Ik wil informatie over trauma
I want information on trauma

 

Ik ervaar trauma- of stress gerelateerde klachten, wat kan ik doen?
I experience trauma-, or stress related symptoms, what can I do?

Informatie voor zorgprofessionals en vrijwilligers (Information for Healthcare workers and volunteers)

 

  • Benefietwebinar (NL): Eerste psychologische hulp aan oorlogsgetroffenen
    In dit webinar worden adviezen gegeven en richtlijnen gedeeld over effectieve eerste (psychologische) hulp aan mensen in of gevlucht uit een oorlogssituatie. De sprekers waren prof. Dr. Marit Sijbrandij, expert op het gebied van onderzoek en richtlijnen over het wereldwijd opschalen van psychologische hulp in acute situaties, en Drs. Sjef Berendsen, Klinisch psycholoog en psychotraumatherapeut met jarenlange ervaring in de acute hulpverlening bij oorlog en rampen.
    Klik hier voor het terugkijken van het webinar.

Klik hier voor de presentatie van Iryna Frankova

Klik hier voor de presentatie van Marit Sijbrandij

Klik hier voor de presentatie van Sjef Berendsen

Spreek met een specialist (talk to a specialist)

Adviezen over het bieden van eerste (psychologische) hulp vanuit de NtVP

Laat je horen

Zolang er oorlog is, worden families uit elkaar gescheurd en gaat traumatisering door. Het bevorderen van veiligheid is wellicht de eerste vorm van psychologische hulp die we kunnen bieden. Alleen kunnen we de oorlog niet stoppen, maar samen wel. Start of sluit je aan bij publieke acties en initiatieven die de politiek kunnen beïnvloeden en initiatieven die getroffenen laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Laten we samenwerken om de oorlog en traumatisering te stoppen.

Eerste hulp: basisbehoeften en sociale steun

We willen benadrukken dat mensen in oorlogssituaties en slachtoffers van natuurrampen in de eerste plaats behoefte hebben aan veiligheid en basisbehoeften zoals onderdak en voedsel. Verschillende organisaties coördineren deze hulp en verwelkomen vrijwilligers, goederen en donaties. Daarnaast is sociale steun vanuit de eigen gemeenschap van vitaal belang. Je kunt wellicht een bijdrage leveren door het faciliteren of ondersteunen van contact tussen familie, vrienden en andere dierbaren.

Psychosociale hulp in de acute fase

Niet iedereen die uit een oorlogsgebied vlucht of een natuurramp overleeft, heeft onmiddellijk psychologische hulp nodig na traumatische ervaringen. Acute stressklachten zijn normaal in zulke tijden. Laten we de nadruk leggen op veerkracht en het sociale netwerk en waakzaam blijven door onnodige medicalisering en/of behandeling te voorkomen.

Richtlijnen voor acute zorg

Voor mensen die psychologische hulp nodig hebben zijn er nuttige richtlijnen voor zorgverleners beschikbaar. Op deze pagina vind je handige 'do’s and don'ts' voor het verlenen van eerste psychologische hulp.

Gecoördineerde zorg

Professionele organisaties coördineren momenteel eerste psychologische hulp. Je kunt mensen in of uit Oekraïne, Turkije of Syrië naar deze lokale instanties verwijzen:

Zie hier het lokale aanbod in Oekraïne.

Of meld je aan bij professionele organisaties die psychologische hulp bieden in crisissituaties (zie richtlijnen). Een voorbeeld van zo’n organisatie is Stichting Wereldpsychologen.

Een overzicht van organisaties die hulp kunnen bieden op verschillende vlakken, is te vinden op de website van Vluchtelingenwerk Nederland.

Heb jezelf tips voor psychologen en andere therapeuten in het veld? Dan kun je ons bereiken via onze sociale mediakanalen, of mailen naar communicatie@ntvp.nl.