Het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten is essentieel voor het nauwkeurig stellen van diagnoses, het monitoren van behandelvoortgang en voor degelijk wetenschappelijk onderzoek. We bieden een overzicht van meetinstrumenten die bruikbaar zijn in zowel onderzoek als in de klinische praktijk binnen het domein van psychotrauma.