24 oktober 2023
Volledige naam
Clinician-Administered PTSD Scale for Children and Adolescents
Afkorting
CAPS-CA
© Internationale versie
© Nederlandse vertaling
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling
Bohn Stafleu van Loghum
Gratis download
Nee
Download/link
Korte beschrijving
De CAPS-CA 5  is een semigestructureerd interview voor het diagnosticeren van post-traumatische stressstoornis (PTSS) en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten volgens de criteria van de DSM 5. Onbehandelde PTSS heeft bij kinderen en adolescenten een ernstige negatieve invloed op de ontwikkeling en het psychosociaal functioneren, terwijl evidence-based traumabehandelingen beschikbaar zijn. Signalering van traumagerelateerde klachten is dan ook van belang om ernstige problemen op het gebied van de psychosociale ontwikkeling te voorkomen.