18 maart 2024
Volledige naam
Bereavement and Grief Cultural Formulation Interview
Afkorting
BG-CFI
© Internationale versie
© Nederlandse vertaling
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling
Website Boom Psychologie en Psychiatrie
Gratis download
Ja
Download/link
Korte beschrijving

Hoe werkt cultuur door op het klinische beeld dat iemand presenteert en op de hulpverlening aan diegene? Als clinicus kun je het Cultural Formulation Interview gebruiken om tijdens de intake informatie hierover in te winnen. Bij verlies en rouw is er een aanvullende module, het Bereavement and Grief Cultural Formulation Interview (BG-CFI).