Aanvraag hercertificering Psychotraumatherapeut NtVP
Je certificering als psychotraumatherapeut bij de NtVP heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Om deze certificering met nog eens vijf jaar te verlengen, dien je herregistratie aan te vragen. Je kunt dit verzoek indienen vanaf zes maanden voor de vervaldatum. 

Vereisten voor herregistratie

Om in aanmerking te komen voor hercertificering, dien je aan de volgende criteria te voldoen:

  1. Je staat momenteel geregistreerd in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog generalist, of psychiater, of je behoort tot een groep waarvoor de NtVP een uitzondering heeft gemaakt (momenteel: in België werkzame en geregistreerde psychologen of psychiaters). 
  2. Je hebt voldoende recente werkervaring. Dit betekent dat je de afgelopen vijf jaar minimaal 3 jaar hebt gewerkt, ten minste 16 uur per week, waarvan minimaal 6 uur als behandelaar van psychotraumacliënten. 
  3. Je kunt aantonen dat je op de hoogte bent van recente ontwikkelingen in het veld van psychotrauma. Dit vereist dat je in de afgelopen 5 jaar minstens 40 punten aan door de NtVP geaccrediteerde bijscholing hebt gevolgd of congressen hebt bijgewoond over psychotrauma en gerelateerde stoornissen. Daarnaast kunnen ook publicaties over psychotrauma in een peer-reviewed tijdschrift of zelf verzorgde scholing of presentaties op congressen meetellen, maar deze kunnen voor maximaal 20 van de 40 punten worden ingebracht. Het aantal punten die je hiervoor krijgt wordt vastgesteld door de certificeringscommissie. 

Documenten herregistratie

Wanneer de Psychotraumatherapeut zich wil herregistreren dienen de volgende documenten verstuurd te worden naar certificering@ntvp.nl 

  1. Bewijsstukken van registratie in het BIG-register.
  2. Een werkgeversverklaring ten aanzien van de gewerkte uren met cliënten met trauma- (gerelateerde) problematiek, met vermelding van eventuele diagnostische activiteiten. Voor vrij-gevestigden: een accountantsverklaring t.a.v. de gewerkte uren en een zelfevaluatieformulier over de wijze van werken. Hier graag linken naar de formulieren uit de bijlage
  3. Bewijsstukken van publicaties of door de NtVP geaccrediteerde gevolgde congressen of scholingsactiviteiten. Aangezien de NtVP de afgelopen jaren nog geen congressen of opleidingen heeft geaccrediteerd, worden congressen/opleidingen van de NtVP, ESTSS, ISTSS en overige (inter)nationale psychotraumaverenigingen als geaccrediteerd beschouwd, evenals congressen/opleidingen van erkende verenigingen op het terrein van evidence- based behandelingen, voor zover deze gericht zijn op de behandeling van psychotrauma en/of gerelateerde stoornissen. De Certificeringscommissie zal beoordelen in hoeverre deze mee kunnen tellen voor herregistratie. In totaal moet aan de eis van 40 accreditatiepunten worden voldaan, waarbij 20 punten kunnen worden vervangen door wetenschappelijke publicaties of eigen bijdragen aan congressen.

Wat gebeurt er nadat je je aanvraag hebt opgestuurd?
Zodra we je volledige dossier hebben ontvangen, beroordeelt de certificeringscommissie de ingediende documenten binnen twee maanden. Als de commissie vaststelt dat je niet aan bepaalde eisen voldoet, neemt zij een beslissing met een inhoudelijke toelichting. In andere gevallen ontvang je een herregistratiebewijs dat geldig is voor 5 jaar.  

Heb je vragen?
Neem dan contact op met de certificering van de NtVP via certificering@ntvp.nl. We streven ernaar om je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Twijfel je of je in aanmerking komt voor de registratie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.