Aanvragen van erkenning als opleidingsinstituut

De accreditatie aanvraag wordt binnen een periode van 6 weken behandeld, nadat alle stukken zijn ontvangen. Deze periode kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Aanvragen van accreditatie voor een opleiding

Accreditatie van een opleiding kan slechts worden aangevraagd indien het opleidingsinstituut is geaccrediteerd.

De aanvrager dient de volgende stukken te versturen naar opleiding@ntvp.nl:

– Het ingevulde formulier voor opleidingen
– Het volledige draaiboek van de opleiding
– CV’s van de docenten
– Eisen waaraan supervisoren dienen te voldoen (indien van toepassing)

Als alle benodigde stukken ontvangen zijn wordt de aanvraag binnen 6 weken in behandeling genomen. Deze periode kan eenmalig met een periode van 6 weken worden verlengd.

Aanvragen van accreditatie voor een eenmalige scholingsactiviteit

Onder deze aanvragen worden workshops, cursussen, webinars, congressen of onderdelen hiervan verstaan.

De aanvrager dient de volgende stukken te versturen naar opleiding@ntvp.nl:

– Het ingevulde formulier voor eenmalige aanvragen
– CV’s van de docenten of sprekers
– Een draaiboek van de scholingsactiviteit (indien van toepassing)

Als alle benodigde stukken ontvangen zijn wordt de aanvraag binnen 6 weken in behandeling genomen. Deze periode kan eenmalig met een periode van 6 weken worden verlengd.

Aanvragen van accreditatie voor supervisoren

U kunt zich als supervisor laten registreren bij de NtvP of een aanvraag voor dispensatie indienen bij de certificeringscommissie. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambtelijk secretaris via opleiding@ntvp.nl.