Aanvraag certificering psychotraumatherapeut NtVP
Je kunt de certificering als psychotraumatherapeut bij de NtVP aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen en de benodigde documenten te uploaden. Indien je een eigen praktijk hebt, vragen we om een zelfevaluatieformulier om een beter beeld te krijgen van je werkwijze en de doelgroep waarmee je werkt. De certificeringscommissie, bestaande uit ervaren experts met diverse therapeutische achtergronden en werkervaring, beoordeelt je aanvraag op basis van de ingediende informatie en controleert of je voldoet aan de vereiste competenties volgens het competentieprofiel. Naast het toekennen of afwijzen van de registratie kan de commissie advies geven als je aanvraag op bepaalde punten niet aan de eisen voldoet. Als je het niet eens bent met de beoordeling van de commissie, heb je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en eventueel in beroep te gaan (zie reglement).

Duur registratie en hercertificering
De certificering als psychotraumatherapeut NtVP is geldig voor 5 jaar. Voordat deze periode afloopt, dien je een aanvraag tot herregistratie in te dienen. Herregistratie vereist dat je op de hoogte blijft van de recente ontwikkelingen op het gebied van theorie, diagnostiek en behandeling van psychotrauma. Bovendien dien je actief te blijven in het behandelen van cliënten met psychotrauma en gerelateerde stoornissen. 

Aanvraag registratie
Je kunt de aanvraag tot de certificering als psychotraumatherapeut indienen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Als je bepaalde informatie niet kunt invullen op het formulier, kun je deze gegevens aan het einde in het opmerkingenveld toevoegen. Ook is het mogelijk om bewijsstukken te uploaden. Mocht je aanvullende informatie willen delen of niet alle bewijsstukken kunnen uploaden, kun je deze aanvullende informatie per mail sturen naar certificering@ntvp.nl.  

Profiel psychotraumatherapeut
De certificeringscommissie beoordeelt je aanvraag op basis van specifieke bewijsstukken. We vragen je om de volgende documenten op te sturen:  

1.  Een casusbeschrijving volgens het volgende format

2.  Een werkgeversverklaring, volgens het volgende format, opgesteld door iemand die direct toezicht houdt op je werk. Deze verklaring biedt inzicht in je taken met betrekking tot diagnostiek, stabilisatie, en je betrokkenheid bij traumabehandeling. Praktijkhouders dienen een zelfevaluatie volgens het volgende format en een boekhouders- of accountantsverklaring te verstrekken. 

3.  Certificaten van deelname aan opleidingen en/of cursussen met betrekking tot de twee evidence-based behandelmethoden. Voor EMDR is het EMDR vervolgcertificaat of het EMDR practitioner-certificaat voldoende. Voor CGT dien je minimaal te voldoen aan de CGT-eisen van de GZ-opleiding, inclusief een TF-CGT opleiding (zoals BEPP, NET, etc.).

4.  Bewijs van werkervaring met de twee evidence-based behandelmethoden. Voor EMDR is dit het EMDR practitioner-certificaat 

5.  Certificaat van deelname aan een cursus, lezing of workshop over stabilisatie. 

6.  Andere relevante certificaten of getuigschriften van bijscholing en nascholing op het gebied van psychotraumatologie, zoals deelname aan congressen, betrokkenheid bij onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. 

Heb je vragen?
Neem dan contact op met de afdeling certificering van de NtVP via certificering@ntvp.nl. Ook als je twijfelt of je in aanmerking komt voor een certificaat.

 

LET OP! 

Wij werken sinds kort met PE online. De aanmeldingen voor certificering zullen daarom niet meer via onderstaand formulier, maar via PE online verlopen. Wij vragen u daarom om u in te schrijven bij PE online via deze link. Als u al een PE-online account heeft, kunt u hier inloggen.