Richtlijnen adviseren het organiseren van passende psychosociale ondersteuning na (werk gerelateerde) ingrijpende gebeurtenissen om langdurige geestelijke gezondheidsklachten te voorkomen. Deze ondersteuning richt zich op het natuurlijke herstelvermogen van mensen en het tijdig herkennen en doorverwijzen bij aanhoudende of verergerende klachten.

De SIG ‘Opvang en vroege interventies’ streeft naar de optimalisatie van opvang en ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen, en het verbinden van collega's in dit vakgebied. De SIG richt zich specifiek op medewerkers in hoogrisicoberoepen, zoals politie, brandweer, ambulance, defensie, zorginstellingen en andere hulpverleningsorganisaties, die vaak worden geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen.

De SIG staat open voor alle NtVP-leden met interesse in onderzoek, onderwijs, beleid en (hulpverlening)praktijk met betrekking tot opvang en vroege interventies. We nemen diverse initiatieven voor kennisuitwisseling, zoals een geplande studiedag in 2023.

Meer informatie over dit onderwerp:

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals

 

 

Anne Bakker, voorzitter van deze SIG

Anne Bakker coördineert traumaopvang voor medewerkers in het Amsterdams stadsziekenhuis OLVG en is gastonderzoeker bij AmsterdamUMC (Psychotrauma onderzoeksgroep). Ze zet zich in voor het verbeteren van de ondersteuning van medewerkers in hoog-risico beroepen na werk-gerelateerd trauma via wetenschappelijk onderzoek, advies en praktische maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen. Binnen de NtVP vervult Anne de rol van bestuurslid (kennisevenementen), lid van de nuldelijns certificeringscommissie en voorzitter van de SIG Opvang & Vroege Interventies.

Aanmelden voor deze SIG

Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Anne Bakker: Anne.Bakker@olvg.nl