Traumatische rouw verwijst naar een complex van emoties en symptomen, waaronder depressie, posttraumatische stress en langdurige rouwklachten, die optreden na het verlies van een dierbare onder potentieel traumatische omstandigheden, zoals moord, suïcide, of rampen. Hoewel er enige overlap is met symptomen van depressie en PTSS, zijn er ook cruciale verschillen. Bij traumatische rouw is het verdriet diepgaand verbonden met het verlies van de geliefde persoon, terwijl bij depressie het verdriet vaak gerelateerd is aan verminderd zelfbeeld. Bovendien uit zich interesseverlies anders: bij depressie leidt dit vaak tot passiviteit, terwijl bij traumatische rouw zowel passieve als actieve uitingen voorkomen, zoals het verlangen naar hereniging met de overledene. 

Schuldgevoelens variëren ook: bij traumatische rouw zijn ze vaak gerelateerd aan specifieke interacties met de overledene, terwijl bij depressie schuldgevoelens voortkomen uit negatieve gedachten over zichzelf.  Hoewel er overlappende symptomen zijn, verschilt de oorzaak van traumatische rouw van PTSS. PTSS ontstaat door blootstelling aan een potentieel traumatische gebeurtenis, terwijl traumatische rouw ontstaat door het verlies van een dierbare. Daarom staat intens verdriet centraal bij traumatische rouw, terwijl angst de kern is van PTSS. Nachtmerries zijn veelvoorkomend bij PTSS, maar zeldzaam bij traumatische rouw. 

Daarnaast willen mensen met PTSS vaak niet aan hun traumatische ervaring herinnerd worden, terwijl mensen met traumatische rouw juist herinneringen aan de overledene willen koesteren. De introductie van rouwstoornissen in de DSM-5 heeft geleid tot meer aandacht voor en behoefte aan het herkennen en behandelen van traumatische rouwklachten. 

De SIG 'Traumatische Rouw' heeft als doel expertise te bundelen en te verspreiden op dit gebied. Dit wordt bereikt door bijeenkomsten voor SIG-leden, waarbij kennis wordt gedeeld en bijgedragen wordt aan NtVP-activiteiten, zoals lezingen, interviews, artikelen en congressen.

 

Dr. Lonneke Lenferink, voorzitter van deze SIG

Dr. Lonneke Lenferink is universitair docent/onderzoeker aan verschillende universiteiten, waaronder de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, en Universiteit Utrecht. Ze is ook 'visiting researcher' aan Aarhus Universiteit in Denemarken en de Universiteit van New South Wales in Australië. Als auteur heeft ze meer dan 70 peer-reviewed artikelen geschreven over verstoorde rouwklachten bij zowel volwassenen als kinderen na verschillende verlieservaringen, zoals langdurige vermissing, moord, de MH17-vliegramp, verkeersongevallen, COVID-19 en de oorlog in Oekraïne. Haar onderzoek richt zich op het identificeren van risicofactoren en het ontwikkelen van behandelingen voor deze klachten.

Aanmelden voor deze SIG

Heb jij ervaring met onderzoeken en/of behandelen van traumatische rouw? Of wil je graag meer expertise vergaren op het gebied van traumatische rouw? Meld je dan aan voor deze SIG via l.i.m.lenferink@utwente.nl of +31 (0) 534894686.