Belangrijke voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen zijn warmte, veiligheid, en steun. Voor ouders die te maken krijgen met trauma-gerelateerde stress, kan het echter moeilijk zijn om de signalen en behoeften van hun kind te herkennen, adequaat te reageren, en voldoende affectie te tonen. Ouders met klachten van een post-traumatische stress-stoornis die nog meer zorgen hebben, zijn minder goed in staat zijn de kwaliteit van de relatie met hun kind te waarborgen. Hun kinderen lopen daarom het risico om zelf psychologische klachten te ontwikkelen.

Aan evidence-based interventies om gezinnen te ondersteunen en ouders te helpen hun rol te blijven vervullen is een grote behoefte. Het ontwikkelen van deze gezinsgerichte interventies kan bijdragen aan het voorkomen van de intergenerationele overdracht van psychische klachten.

Interdisciplinaire samenwerking is wat ons betreft daarom noodzakelijk om:

  1. onze kennis over hoe traumatische stressklachten van ouders de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van kinderen kunnen beïnvloeden uit te breiden;
  2. meer inzicht te verwerven in hoe gezinsleden na het meemaken van een ingrijpende levensgebeurtenis met elkaar omgaan;
  3. effectieve gezinsgerichte interventies te ontwikkelen, bijvoorbeeld om ouders te kunnen ondersteunen in hun rol.

Het doel van de SIG is om onderzoekers en professionals die geïnteresseerd zijn in hoe gezinnen omgaan met potentieel traumatische gebeurtenissen met elkaar te verbinden, en om bijeenkomsten te organiseren waarin we inspireren en kunnen leren van elkaars expertise. Bovendien hopen we tot meer interdisciplinaire samenwerking te komen.

We beogen de NtVP SIG te laten aansluiten bij de verwante SIG van de ESTSS. Als je wilt meedoen aan deze SIG kun je rekenen op 3-4 bijeenkomsten (deels online) per jaar.

Als je interesse hebt om deel te nemen aan deze SIG of meer informatie wil, neem dan gerust contact op met Marjolein Missler (m.a.missler@uu.nl)

of Trudy Mooren (g.t.m.mooren@uu.nl).

 

Voorzitters van de SIG:

Marjolein Missler

Marjolein Missler is als universitair docent/onderzoeker verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op hoe gezinnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen, zoals verlies, ziekte, en oorlog, en welke gevolgen dit heeft voor de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Trudy Mooren

Trudy Mooren werkt als klinisch psycholoog en systeemtherapeut bij ARQ Centrum'45 en is bijzonder hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij is hoofddocent van de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog bij de RINO-groep. Ze onderzoekt de effecten van psychotrauma op familierelaties, vooral onder vluchtelingenpopulaties, en publiceert en presenteert over haar werk.