1 april 2024

Kinderen van ouders die worstelen met symptomen van post-traumatische stress lopen het risico om zelf psychologische klachten te ontwikkelen. Binnen de SIG ‘Kind, Gezin, en Trauma’ ligt de focus daarom op hoe families omgaan met traumatische gebeurtenissen.

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

  • Wat betekent trauma van de ouder(s) voor de ontwikkeling van kinderen?
  • Hoe beïnvloedt trauma van de ouder(s) de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het welzijn van kinderen?
  • Hoe gaan gezinsleden met elkaar om wanneer er sprake is van trauma?
  • Hoe kunnen we ouders ondersteunen in het vervullen van hun rol, zelfs wanneer het gezin te maken krijgt met ingrijpende gebeurtenissen?
  • Wat zijn effectieve interventies als er sprake is van trauma binnen het gezin?

Belangrijke voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen zijn warmte, veiligheid, en steun. Voor ouders die te maken krijgen met trauma-gerelateerde stress, kan het echter moeilijk zijn om de signalen en behoeften van hun kind te herkennen, adequaat te reageren, en voldoende affectie te tonen. Ouders hebben te maken met hun eigen zorgen en mogelijk ook met klachten van een post-traumatische stress-stoornis, waardoor zij minder goed in staat zijn de kwaliteit van de relatie met hun kind te waarborgen. Er is op dit moment echter een tekort aan interventies om gezinnen te ondersteunen en ouders te helpen hun rol te blijven vervullen. Het ontwikkelen van deze gezinsgerichte interventies kan bijdragen aan het voorkomen van de intergenerationele overdracht van psychische klachten.

Het doel van de SIG ‘Kind, Gezin, en Trauma’ is om onderzoekers en professionals die geïnteresseerd zijn in bovenstaande vragen met elkaar te verbinden, en om bijeenkomsten te organiseren waarin we kunnen leren van elkaars expertise. Bovendien hopen we tot meer interdisciplinaire samenwerking te komen.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze SIG of meer informatie wilt, neem dan gerust contact op met Marjolein Missler (m.a.missler@uu.nl) of Trudy Mooren (g.t.m.mooren@uu.nl).

We hopen elkaar snel te ontmoeten!

 

Schoenen van een ouder en een kind

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
1 april 2024

Woord van de voorzitter

Spring has sprung. De krokusjes sieren de berm. De ochtendspits leggen we niet meer in het donker af. En al roert maart z’n staart en doet april wat ze wil, de winterslaap kunnen we nu van ons afschudden.
Lees meer
1 april 2024

PTSS binnen de politie - Interview met Hans van Dolderen

Hans van Dolderen is programmadirecteur voor Specifieke Aandacht en Zorg (SpAZ) bij de Nationale Politie, waar hij werkt aan het verbeteren van de zorgketen gericht op het ondersteunen van politiepersoneel, met speciale aandacht voor beroeps-gerelateerde gezondheidsklachten. In dit interview vertelt hij over het programma en de aanpak van PTSS binnen de politie.
Lees meer
1 april 2024

Oude Wonden: Dr. Sjacko Sobczak over PTSS bij Ouderen met Dementie

Dr. Sjacko Sobczak is ouderenpsychiater bij Mondriaan GGZ, consulent ouderenpsychiatrie bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, en lector aan de Hogeschool Rotterdam. In dit interview gaat ze in op het onderwerp PTSS bij ouderen met dementie.
Lees meer
1 april 2024

Nieuws uit de Special Interest Groups

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De SIGs bestaan uit 8 tot 15 deelnemers hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 
Lees meer
1 april 2024

NtVP bestuursleden in het nieuws

Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij bijzondere mijlpalen en interessante optredens in de media. 
Lees meer