1 april 2024

Door Lyanne Reitsma promovenda bij Universiteit Utrecht

Op 29 februari 2024 vond het Jaarcongres plaats van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) met als thema “Trauma in een veranderende wereld: twee kanten van de medaille’’. Ongeveer 200 bezoekers kwamen hier bijeen om kennis en kunde met elkaar te delen op het gebied van psychotrauma. Enerzijds stellen veranderingen in de wereld het psychotraumaveld voor verschillende uitdagingen doordat zij een (groot) deel van de bevolking blootstellen aan potentieel schokkende gebeurtenissen, zoals klimaatverandering en toenemende vluchtelingenstromen. Anderzijds bieden bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen nieuwe kansen om langdurige klachten na schokkende gebeurtenissen mogelijk te voorkomen en effectief te behandelen. Deze uitdagingen en kansen in een veranderende wereld waren de focus van het NtVP Jaarcongres 2024.

Opening congres

Donderdagochtend worden we welkom geheten door dagvoorzitter dr. Joanne Mouthaan, voorzitter van de NtVP, waarin zij onder andere het congresthema toelicht en de eerste keynotespreker van de dag aankondigt.

Keynote lezing Prof. dr. Iris Engelhard

Het NtVP Jaarcongres trapt af met de keynote lezing van prof. dr. Iris Engelhard. Ze vertelt in haar keynote over haar onderzoek naar intrusies over trauma. Ze besprak nieuwe inzichten over de manier waarop traumatische herinneringen kunnen leiden tot posttraumatische stress klachten en hoe EMDR-therapie de emotionele lading van traumatische herinneringen kan verzwakken. Het was een inspirerende lezing en mooie start van het NtVP Jaarcongres.

Ronde 1 parallelsessies

Tijdens de eerste ronde parallelsessies neem ik deel aan de workshop: “Bedreigd worden of je bedreigd voelen, wat is waar?” Eerst gaan dr. Juul Gouweloos-Trines en drs. Mirte Heringa in op de bevindingen van onderzoek naar de psychosociale effecten van dreiging en beveiliging. Vervolgens wordt stilgestaan bij en geoefend met wat dreiging inhoudt, wat normale stressreacties zijn, en hoe cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet om psychische klachten te behandelen.

Ronde 2 parallelsessies

In ronde twee van de parallelsessies neem ik deel aan het symposium: “Leren van rampen”. Ten eerste vertelt prof. dr. Berthold Gersons over zijn kortgeleden verschenen boek “Als een ramp ons raakt. Ervaringen en lessen van een trauma-expert”. Daarna spreekt prof. dr. Michel Dückers over voorspelbare problemen bij de aanpak van Nederlandse rampen. Vervolgens wordt de recent vernieuwde “multidisciplinaire richtlijn psychosociaal crisismanagement” gepresenteerd door drs. Noor Jansen. Ten slotte geeft dr. Carlijn van Es haar reflectie op het symposium, waarin zij de indrukken ervan verbindt met haar onderzoek naar kinderen, jongeren en gezinnen met een vluchtachtergrond.

Keynote lezing Prof. dr. Charles Agyemang

Na de lunch is het tijd voor de tweede keynote lezing van prof. dr. Charles Agyemang. In zijn keynote spreekt Charles over de huidige migratiepatronen, fysieke en mentale gezondheidsuitdagingen, potentiële drijfveren en oplossingen onder migrantenpopulaties, met een specifieke focus op Europa. Het was verhelderend om vanuit een ander perspectief naar deze uitdagingen en oplossingen te kijken.

Ronde 3 parallelsessies

Tijdens de derde parallelsessieronde neem ik deel aan de workshop “Oh ja de seks, wat moeten we ermee?”. In deze workshop gaat drs. Yvonne Merkies in op seksuele klachten die veel mensen kunnen ervaren na het meemaken van een traumatische ervaring ongeacht de inhoud van het type trauma. Desondanks wordt er volgens haar nog te weinig aandacht aan besteed in de behandelkamer. Aan de hand van rollenspellen wordt er geoefend met het uitvragen van seksuele problemen bij een cliënt. Haar take-home message is: integreer het behandelen van seksuele klachten met de behandeling van PTSS.

Flashtalksessie en plenaire afronding

Ten slotte vindt de plenaire flashtalksessie plaats, waarin vijf kandidaten in vijf minuten hun onderzoek pitchen. Direct na de flashtalksessie mag het publiek stemmen voor de beste flashtalk. De prijs voor beste flashtalk is gewonnen door… drs. Lieke Nijborg! In deze flashtalk vertelde zij over haar onderzoek naar de effecten van het geven van een slachtofferverklaring op het ontwikkelen van psychopathologie onder MH17 nabestaanden. Als afsluiting van het congres draagt de huisdichter Eric Hoogeweg een mooi gedicht voor, waarin hij zijn indrukken van het congres heeft verwerkt.         Al met al kijk ik terug op een zeer geslaagde dag en ik zie uit naar de volgende editie van het NtVP Jaarcongres.

Gedurende het congres heeft dichter Eric Hoogeweg meegeluisterd met de verschillende presentaties. Aan het einde van de dag droeg hij een gedicht voor dat hij had gemaakt naar aanleiding van het congres. Hieronder kunt u het gedicht lezen. 

 

ONOMKEERBAAR

 

it takes a village to raise a child

aan die visie denk ik, als ik even geen zin heb

om mijn kinderen op te voeden

of als ik andere ouders

dat iets te vaak zie doen

 

it takes a village to raise a child

want het kind groeit op

daaraan denk ik vandaag als het gaat over de rol van de omgeving bij traumabehandeling

en de ideale mix van rollen, waarden en technieken bij traumabehandeling

en over de rol van gemeenschapsleiders bij migranten of vluchtelingen

 

misschien kan een ervaringsdeskundige helpen

om taboes te doorbreken of

laagdrempelig bij het koffieapparaat

of overweeg eens een priester

 

want pas op voor

de arrogante hulpverleners

dat zeg ik niet

dat zeggen jullie

 

want veel is nog onzeker

en weinig evidence based

maar gelukkig blijkt EMDR

wel echt te werken

 

of wandelend door traumatunnels

met 3MDR

van vermijding naar betrokkenheid

van trauma naar kneedbare herinnering

 

ik zet een VR-bril op en zie

de toekomst van de ggz

met een nog bredere mix van instrumenten

en behandelaars die ook mens kunnen zijn

 

een vriend soms

en ik zie psychiater Detlef Petry

die kennen jullie vast

verplichte kost voor deze reis

 

in een veranderende wereld

met  M E N S  zijn     als enige constante

hoe vaak je de medaille

ook omkeert

het klinkt misschien eng voor een behandelaar

het vraagt om durf

zelfreflectie en nieuwe balans

ruimte voor twijfel en experiment

 

ja dat klinkt eng

maar maakt je wel beter

en jouw werk uitdagender en

inspirerender-der-der                                  denk ik

 

al ben ik

geen psychotherapeut

maar wel mens

schijnt

 

als je nu al naar de borrel wilt

heb ik slecht nieuws

of goed

want er was nog veel meer

 

we leerden over:

eetstoornissen

dissociatieve stoornissen

online slachtofferschap

en van rampen

 

en we leerden over dolfijnen

de vertakking van trauma’s

over bespreekbare seks        zonder taboes 

over het belang van herkenning en erkenning

en waarom je niet naar de KFC moet gaan

 

en zo liep     mijn werkgeheugen      vol

de hele dag bewoog ik mijn ogen niet

om niet te vergeten

tot mijn taak is volbracht

 

en straks

als ik thuis ben

speel ik Tetris

en wis mijn werkgeheugen

 

het staat nu op de harde schijf

het nieuwe reisplan

voor de behandelaars, onderzoekers            en mensen

van morgen en overmorgen

 

 

Eric Hoogeweg

 

 

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
1 april 2024

Woord van de voorzitter

Spring has sprung. De krokusjes sieren de berm. De ochtendspits leggen we niet meer in het donker af. En al roert maart z’n staart en doet april wat ze wil, de winterslaap kunnen we nu van ons afschudden.
Lees meer
1 april 2024

PTSS binnen de politie - Interview met Hans van Dolderen

Hans van Dolderen is programmadirecteur voor Specifieke Aandacht en Zorg (SpAZ) bij de Nationale Politie, waar hij werkt aan het verbeteren van de zorgketen gericht op het ondersteunen van politiepersoneel, met speciale aandacht voor beroeps-gerelateerde gezondheidsklachten. In dit interview vertelt hij over het programma en de aanpak van PTSS binnen de politie.
Lees meer
1 april 2024

Oude Wonden: Dr. Sjacko Sobczak over PTSS bij Ouderen met Dementie

Dr. Sjacko Sobczak is ouderenpsychiater bij Mondriaan GGZ, consulent ouderenpsychiatrie bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, en lector aan de Hogeschool Rotterdam. In dit interview gaat ze in op het onderwerp PTSS bij ouderen met dementie.
Lees meer
1 april 2024

Nieuws uit de Special Interest Groups

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De SIGs bestaan uit 8 tot 15 deelnemers hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 
Lees meer
1 april 2024

Nieuwe Special Interest Group: Kind, Gezin en Trauma

Kinderen van ouders die worstelen met symptomen van post-traumatische stress lopen het risico om zelf psychologische klachten te ontwikkelen. Binnen de SIG ‘Kind, Gezin, en Trauma’ ligt de focus daarom op hoe families omgaan met traumatische gebeurtenissen.
Lees meer
1 april 2024

NtVP bestuursleden in het nieuws

Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij bijzondere mijlpalen en interessante optredens in de media. 
Lees meer