1 april 2024

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit een aantal deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 

Op dit moment zijn er 7 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) ouderen en psychotrauma, en 7) trauma in het forensisch veld. 

Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep (een overzicht vind je hier).

Verder willen we graag de leden ondersteunen met het opstarten van nieuwe SIGs. Heeft u affiniteit met een specifiek thema binnen het psychotraumaveld  en wilt u zich samen met andere leden inzetten voor meer kennisdeling over dat thema, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met NtVP bestuurslid Samrad Ghane: s.ghane@parnassiagroep.nl. Mogelijke thema’s voor nieuwe SIG’s kunnen bijvoorbeeld zijn: kind en jeugd, neurobiologie en farmacotherapie, vaktherapie, seksueel geweld, of moreel trauma.

Nieuws uit de SIGs

SIG Ouderen en Psychotrauma 

Deze keer staat een kwalitatieve casusbeschrijving centraal. Hierin wordt een groepsbehandeling met drama-therapie voor ouderen in een dagkliniek in Israël beschreven. De therapeutische groepsprocessen worden beschreven in termen van dramatherapie en de theorie van het positief ouder worden. 

De groep bestond uit twaalf deelnemers, in leeftijd variërend van 70 tot 90 jaar. Ze kwamen gedurende tien maanden bijeen voor wekelijks sessies van twee uur bij een dramatherapeut. De verslagen van de therapeut dienden als data voor een kwalitatieve analyse. De analyse liet drie hoofdthema’s zien: (a) bewegingsoefeningen die herinneringen aan  lichamelijke ervaringen opriepen;  (b) muziek als stimulus voor autobiografische herinneringen; (c) transformatie en verandering in levensverhalen door middel van dramatische resonantie (reacties van groepsleden op aspecten van het levensverhaal). Deze bevindingen belichten de bijdrage van dramatherapie in de ondersteuning van ouderen met verschillende niveaus van somatisch en cognitief functioneren en de bevordering van positief ouder worden

Het gebruik van verschillende sensorische modaliteiten en creatieve werkvormen valt niet onder psychotherapie in engere zin, maar de beschreven processen zijn mooie voorbeelden van ouderen die, ondanks klachten, komen tot ontspanning en opluchting, en daarmee tot een grotere kwaliteit van leven. 

Verder lezen: 

Leshen, E., & Harel, D. (2024). A Patchwork Quilt: Drama Therapy and Life-stories Group with Older Adults. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry 37 (1), 25-35. https://doi.org/10.1024/1662-9647/a000325

Heb je een reactie of wil je ook deel uitmaken van de SIG Ouderen en Psychotrauma? Mail dan naar: Jeannette Lely, j.lely@centrum45.nl

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
1 april 2024

Woord van de voorzitter

Spring has sprung. De krokusjes sieren de berm. De ochtendspits leggen we niet meer in het donker af. En al roert maart z’n staart en doet april wat ze wil, de winterslaap kunnen we nu van ons afschudden.
Lees meer
1 april 2024

PTSS binnen de politie - Interview met Hans van Dolderen

Hans van Dolderen is programmadirecteur voor Specifieke Aandacht en Zorg (SpAZ) bij de Nationale Politie, waar hij werkt aan het verbeteren van de zorgketen gericht op het ondersteunen van politiepersoneel, met speciale aandacht voor beroeps-gerelateerde gezondheidsklachten. In dit interview vertelt hij over het programma en de aanpak van PTSS binnen de politie.
Lees meer
1 april 2024

Oude Wonden: Dr. Sjacko Sobczak over PTSS bij Ouderen met Dementie

Dr. Sjacko Sobczak is ouderenpsychiater bij Mondriaan GGZ, consulent ouderenpsychiatrie bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, en lector aan de Hogeschool Rotterdam. In dit interview gaat ze in op het onderwerp PTSS bij ouderen met dementie.
Lees meer
1 april 2024

Nieuwe Special Interest Group: Kind, Gezin en Trauma

Kinderen van ouders die worstelen met symptomen van post-traumatische stress lopen het risico om zelf psychologische klachten te ontwikkelen. Binnen de SIG ‘Kind, Gezin, en Trauma’ ligt de focus daarom op hoe families omgaan met traumatische gebeurtenissen.
Lees meer
1 april 2024

NtVP bestuursleden in het nieuws

Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij bijzondere mijlpalen en interessante optredens in de media. 
Lees meer