25 februari 2024

Als vereniging voor experts en organisaties in Nederland en België die zich bezighoudt met het voorkomen, signaleren, behandelen en verminderen van negatieve maatschappelijke gevolgen van psychotrauma zijn wij geschokt door het escalerende geweld sinds de gruwelijke aanval op Israël op 7 oktober 2023. We zijn daarnaast diep verontrust over de rampzalige humanitaire gevolgen van het aanhoudende militaire geweld voor de burgerbevolking in Gaza. Wij rouwen om alle slachtoffers van dit conflict in Israël en de Palestijnse gebieden en willen ons oprechte medeleven delen met al diegenen die familieleden en vrienden hebben verloren en met degenen die blijven vrezen voor de veiligheid van hun dierbaren.

Zoals we ook van andere oorlogen, conflicten en humanitaire crises weten zijn de gevolgen voor het algehele welzijn van de samenleving verwoestend en kunnen generaties lang doorwerken. De NtVP streeft naar een wereld zonder psychotrauma, waarbij onze expertise in preventie, herkenning en behandeling ervan overbodig is. Een wereld waarin de verwoestende gevolgen van geweld zijn uitgebannen. Waarin samenlevingen, ouders, hun kinderen, en toekomstige generaties, niet langer in angst en onzekerheid hoeven te leven.

Wij erkennen hierin de cruciale rol van zorgprofessionals en benadrukken het belang van bescherming van zorgprofessionals en -infrastructuur, zoals ziekenhuizen en zorgcentra, en het faciliteren van humanitaire hulp. Hierbij dient te worden gedacht aan prioritering van basisbehoeften als eten en drinken, veilige opvanglocaties en eerste hulpverlening. Bovendien benadrukken wij het belang van adequate verspreiding van kennis over zorg ter preventie en behandeling van mentale gezondheidsklachten, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen en jeugdigen, ouderen en andere gemarginaliseerde groepen. NtVP zal zich blijvend inzetten om deze kennis beschikbaar te maken en om steun te bieden aan professionals om de adequate zorg aan traumagetroffenen te kunnen geven.

Het Bestuur van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma

 

 

Op https://ntvp.nl/materialen kunt u diverse factsheets, meetinstrumenten, richtlijnen en specifieke bronnen over Psychologische Eerste Hulp vinden.