Hier bieden we een overzicht van diverse evenementen die jaarlijks door de NtVP worden georganiseerd, variërend van ons jaarcongres tot lezingen, webinars en bijeenkomsten van Special Interest Groups. Op deze pagina delen we ook een overzicht van recente evenementen en de daarbij behorende presentaties en evenementen die we in de toekomst zullen organiseren.

Overzicht NtVP evenementen

De NtVP organiseert jaarlijks meerdere evenementen, waaronder een congres, een aantal Special Interest Groups, verscheidene vakinhoudelijke lezingen en webinars en een algemene leden vergadering.

NtVP Jaarcongres

Op donderdag 29 februari 2024 vond het Jaarcongres van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) plaats met als thema "Trauma in een veranderende wereld: twee kanten van de medaille". De locatie was Antropia; een cultuur- en congrescentrum centraal gelegen te Driebergen-Zeist. We blikken hier terug op een geslaagd congres.

Special Interest Groups

De NtVP organiseert Special Interest Groups (SIGs) om je professionele ontwikkeling te bevorderen. Dit doen we door zorgprofessionals en experts in specifieke domeinen binnen het psychotraumaveld met elkaar te verbinden. Meer informatie over de verschillende SIG's vind je hier

Lezingen

Met regelmaat organiseert de NtVP lezingen die voor onze leden gratis toegankelijk zijn (niet leden betalen een kleine bijdrage). Heb je een lezing gemist? Als lid kun je alle lezingen terugkijken via 'Mijn Mediatheek'. De eerstvolgende lezing vindt plaats op woensdag 24 januari 2023 en gaat over de behandeling van PTSS bij verslaving. Meer informatie vind je hier

Algemene Ledenvergadering

De volgende algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 24 januari 2023. Meer informatie vind je hier.

Afgelopen evenementen

Congres 2022

Psychotrauma raakt meer dan dat ene moment, dat ene gevoel, die ene persoon.

Op vrijdag 30 september 2022 vond het NtVP Jaarcongres plaats met als thema “Psychotrauma door systemen heen”.

Tijdens dit congres was er aandacht voor verschillende systemen waarbinnen psychotrauma plaatsvindt. Van het stresssysteem naar het gezin of de familie waarin iemand zich bevindt, de organisatie waar iemand werkt en maatschappij waarin iemand leeft. Daarnaast richtte het congres zich op systemen die invloed hebben op het herstel. Wat beïnvloedt elkaar en wat houdt klachten in stand? Het congres bood kennisdeling over deze vragen met als doel om systemen beter te gaan begrijpen en effectiever in te kunnen zetten.

Keynotes

Twee inspirerende keynote sprekers namen ons mee in de meest recente bevindingen op wetenschappelijk en klinisch gebied:

Prof. dr. Trudy Mooren. Klinisch psycholoog, systeemtherapeut en hoogleraar op het gebied van de gevolgen van psychotrauma voor relaties binnen families. In haar werk heeft ze oog voor diverse doelgroepen, waaronder vluchtelingen. Universiteit Utrecht en Arq Centrum ’45.

Prof. mr. dr. Christiaan Vinkers. Psychiater en hoogleraar op het gebied van neurobiologische aspecten van stress en veerkracht, met specifieke aandacht voor de verreikende gevolgen van jeugdtrauma. Amsterdam UMC.

Presentaties

Na afloop van het congres hebben wij de sprekers gevraagd of zij de presentaties via onze website beschikbaar zouden willen stellen. De gedeelde presentaties vindt u hier.

Lezingen 2023

Op 11 oktober vonden er twee NtVP lezingen plaats. Het onderwerp van de lezingen was ”Trauma & Gender”. Dr. Marrie Bekker vertelde over haar onderzoek naar de relatie tussen gender en psychopathologie. Paola Smit vertelde in haar lezing over genderdysforie en trauma. Ze legde het verschil uit tussen de begrippen gender, sekse, genderidentiteit, seksuele en romantische aantrekking en genderexpressie.

Lees meer

Op 31 mei 2023 vonden er twee lezingen plaats over het onderwerp ”De rol van beweging in traumabehandeling”. Eline Voorendonk sprak over de rol van beweging in intensieve traumagerichte behandelingen voor patiënten met PTSS. De lezing van Dr. Mia Scheffers ging over de rol van beweging in de expressie van trauma en het herstel van sociaal contact.

Lees meer

Op woensdag 25 januari vonden twee lezingen plaats met als thema: “Dissociatie, na de zorgstandaard”. In de eerste lezing, ‘Behandeling van dissociatieve stoornissen met het fasegerichte model’, besprak Desiree Tijdink de inhoud van het drie-fase model. In de tweede lezing ‘Je mag er zijn als compleet plaatje: schematherapie voor mensen met dissociatieve identiteitsstoornis’ vertelde Rafaele Huntjens over de nieuw ontwikkelde behandeling voor cliënten met DIS. 

Lees meer

Lezing