12 oktober 2023

Door Sophie van Leeuwen

Op 11 oktober vonden er weer twee NtVP lezingen plaats. Het onderwerp van de lezingen was ”Trauma & Gender”.

Dr. Marrie Bekker vertelde over haar onderzoek naar de relatie tussen gender en psychopathologie. Ze gaf een kort overzicht van sekseverschillen tussen mannen en vrouwen in psychopathologie. Er zijn sekseverschillen in prevalentie, ernst, beloop, comorbiditeit, coping, manifestatie, beleving, risicofactoren/determinanten, pathways, gender-bias, behandelaspecten/-effecten en transdiagnostische factoren.  Uit haar onderzoek komt naar voren dat de factor autonomie-gehechtheid een belangrijke variabele is die verschillen tussen mannen en vrouwen in de prevalentie van o.a. angststoornissen en depressie kan verklaren. Ze vertelde over een autonomie-versterkende interventie en benadrukte het belang van het besef dat we als therapeut geen klachten behandelen, maar personen met klachten. Aangezien de genderidentiteit een van de meest primaire, vooraanstaande aspecten van hun identiteit is, is het belangrijk om daar bij aan te sluiten.

Marrie Bekker

Paola Smit vertelde in haar lezing over genderdysforie en trauma. Ze legde het verschil uit tussen de begrippen gender, sekse, genderidentiteit, seksuele en romantische aantrekking en genderexpressie. Ook vertelde ze over stigma, discriminatie en barrières tot zorg bij transgender en gender non-conforming individuen. Ze legde uit dat mensen met genderdysforie psychische klachten kunnen hebben, die al dan niet samenhangen met de genderdysforie. Daarom is het belangrijk dat de behandeling van psychische klachten zoals PTSS gelijktijdig kan worden gestart met de behandeling van de genderdysforie. Tot slot gaf ze tips voor therapeuten die mensen met genderdysforie behandelen. Belangrijke adviezen waren om je respectvol, steunend en bevestigend op te stellen, transgendersensitiviteit uit te stralen, cliënten aan te spreken en naar hen te verwijzen op de manier waarop zij dat willen, het tempo van de cliënt te volgen, zelf specifieke kennis te vergaren over het onderwerp, je bewust te zijnvan je eigen vooroordelen, attitudes en kennis en door te verwijzen wanneer eigen normen en waarden of achtergrond je hinderen.

Paola Smit

Indien u de lezing terug wilt kijken kunt u een mail sturen naar lezingen@ntvp.nl.