7 juni 2023

Door Naemi Welter

Afgelopen week vonden er weer twee NtVP lezingen plaats. Het onderwerp van de lezingen was ”De rol van beweging in traumabehandeling”.

Eline Voorendonk sprak over de rol van beweging in intensieve traumagerichte behandelingen voor patiënten met PTSS. Zijn besprak de resultaten van een randomized clinical trial waarin de toevoeging van beweging aan behandelingen zoals exposure therapie en EMDR werd onderzocht. Een fysieke conditie werd vergeleken met een controle conditie, waarin deelnemers bijv. creatieve taken of bordspellen deden. De studie toonde aan beide groepen een daling in PTSS-symptomen lieten zien. Verder besprak Eline nog een tweede studie die aantoonde dat beweging ná exposure effectiever is dan beweging vóór exposure. De conclusie van de lezing was dat meer onderzoek nodig is om de optimale vorm, duur, intensiteit en timing van beweging in traumabehandelingen te bepalen.

U vindt hier de slides van de presentatie van Eline Voorendonk.

De lezing van Dr. Mia Scheffers ging over de rol van beweging in de expressie van trauma en het herstel van sociaal contact. Zij besprak het begrip beweging, inclusief de definities van fysieke activiteit en exercise. Vervolgens werden verschillende bewegingsgerichte interventies bij traumagerelateerde problematiek besproken, zoals yoga, cardio- en krachttraining. Uit systematische reviews en meta-analyses blijkt dat fysieke activiteit PTSS-symptomen kan verminderen. Ook werd er aandacht besteed aan body- en movement-oriented interventions (BMOIs) die het gebruik van beweging en lichaamservaringen benadrukken. Deze interventies maken gebruik van expressieve gedragingen en hebben als doel effectieve affect- en zelfregulatie te bevorderen. De lezing bevatte tevens voorbeelden uit een studie over het therapieprogramma beweging in trauma, waarbij ervaringsgerichte interventies worden gebruikt om bewegingsplezier, expressie, arousal-regulatie en het aangeven van grenzen te bevorderen.

U vindt hier de slides van de presentatie van Dr. Mia Scheffers.

Indien u de lezing terug wilt kijken kunt u een mail sturen naar lezingen@ntvp.nl.