OVER De ntvp

Onafhankelijke professionele vereniging

De NtVP is dé toonaangevende vereniging voor experts en organisaties in Nederland en België die zich bezighouden met psychotrauma. Ons doel is om expertise te bevorderen bij het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotrauma, om de geestelijke gezondheid te verbeteren en negatieve maatschappelijke gevolgen te verminderen.

Dit doen wij door:

 • Wetenschappelijke inzichten en best-practices op het gebied van preventie, ontstaan, diagnostiek en behandeling van psychotrauma te verzamelen
 • Hulpverleners goed op te leiden en ervoor te zorgen dat ze bevoegd blijven door hun training en opleiding te accrediteren en door individuele hulpverleners te certificeren
 • Een multidisciplinair netwerk op het gebied van psychotrauma te bieden. Waar leden kennis delen, discussiëren en zich professioneel verder ontwikkelen. 
 • De maatschappelijke belangen op het gebied van psychotrauma te behartigen
 • Een nauwe internationale samenwerking met de Europese psychotrauma vereniging ESTSS

Wil je jezelf ontwikkelen tot een expert in het vakgebied van psychotrauma of je bestaande expertise verder verdiepen? Word dan lid van de NtVP! 

WORD LID

Voordelen van het lidmaatschap

 • Gratis deelname aan lezingen en webinars.
 • Voorrang en korting op het NtVP jaarcongres.
 • Een netwerk van professionals op het gebied van psychotrauma en de mogelijkheid om deel te nemen aan een Special Interest Group (SIG).
 • Korting op het kwartaalblad Impact (€ 17,50 i.p.v. € 27,50). Het tijdschrift biedt inzichten in de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en bevat een speciaal NtVP-katern.
 • Certificering en registratie als psychotraumatherapeut NtVP: na het doorlopen van het curriculum, kun je je laten certificeren en registreren als psychotraumatherapeut NtVP.
 • Automatisch lidmaatschap van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Als NtVP-lid ben je automatisch ook lid van de ESTSS, wat je toegang geeft tot een internationaal netwerk.
 • Hoge korting op het ESTSS congres.
 • Hoge korting als auteur op publicaties in het open-access online tijdschrift European Journal of Psychotraumatology (EJPT).

Word lid

De vereniging

Missie en visie

Als vooraanstaande psychotrauma vereniging in Nederland en België streven wij naar het bevorderen van expertise op het gebied van psychotrauma. Onze missie is gericht op het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotrauma, met als doel het verbeteren van de geestelijke gezondheid en het verminderen van negatieve maatschappelijke gevolgen.

Binnen onze vereniging worden wetenschappelijke inzichten en best practices verzameld en gedeeld, waardoor we fungeren als kenniscentrum op het gebied van preventie, ontstaan, diagnostiek en behandeling van psychotrauma. We investeren in de professionele opleiding van hulpverleners, waarbij we accreditatie van trainingen en opleidingen waarborgen. Individuele hulpverleners worden gecertificeerd om hoogwaardige zorg te garanderen.

Mensen praten met elkaar in de pauze van het symposium

Ons multidisciplinaire netwerk biedt een dynamische omgeving waarin leden kennis delen, actief discussiëren en zich professioneel kunnen ontwikkelen. We behartigen belangen op het gebied van psychotrauma, streven naar een verbeterde maatschappelijke respons en bevorderen internationale samenwerking door nauw samen te werken met onze internationale partners zoals de ESTSS en ISTSS.

Samen met onze leden en partners zetten we ons in voor een toekomst waarin psychotrauma effectief begrepen en behandeld wordt. We nodigen je van harte uit om deel uit te maken van onze gemeenschap.

Bestuur 

nieuwsbrief

dr. Joanne Mouthaan

Joanne Mouthaan is universitair docent aan de Universiteit Leiden waarin zij bachelor en master studenten begeleidt. Daarnaast onderzoekt zij de brede effecten van trauma in klinische en subklinische populaties. Psychotrauma en e-health zijn haar voornaamste interessegebieden. Als onderzoeker heeft zij zich verdiept in de voorspellers, vroege ontwikkeling en preventie van PTSS en andere posttrauma-psychopathologie, vroege risicoscreening en andere (vroege) interventies. Aandachtsgebied binnen de NtVP: voorzitter, in- en externe betrekkingen, Impact Magazine. Joanne is te bereiken via voorzitter@ntvp.nl.

Joris Haagen

dr. Joris Haagen

Joris Haagen is psycholoog, senior onderzoeker en beleidsadviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Hij is als onderzoeksfunctionaris actief voor het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Verder doet Joris onderzoek naar de gezondheid van humanitaire noodhulpverleners bij Artsen zonder Grenzen. Ook doet hij onderzoek naar de leefwereld, gezondheid, het zorggebruik en de zorgbehoeften van veteranen met uitzendgerelateerde klachten. Binnen het NtVP-bestuur vervult hij de functie van penningmeester. Joris is te bereiken via penningmeester@ntvp.nl.

Simon Groen

dr. Simon Groen

Simon Groen werkt als antropoloog en senior onderzoeker bij De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ Drenthe. De Evenaar biedt cultuursensitieve behandeling aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten met psychische problemen. Zijn promotieonderzoek ging over culturele identiteit en trauma bij vluchtelingen. Hij is lid van de Commissie Onderzoek en Zorgevaluatie van GGZ Drenthe, medeprogrammaleider van de zorglijn Common Mental Disorders, lid van de World Association for Cultural Psychiatry, van het Noord-Nederlands Netwerk Stemming en Angst van het Rob Giel Onderzoekscentrum en van het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie. Hij is reviewer van een aantal wetenschappelijke tijdschriften zoals Transcultural Psychiatry; Culture, Medicine, and Psychiatry; European Journal for Psychotraumatology. Aandachtsgebied binnen de NtVP: transculturele zaken, noorden van Nederland. Aandachtsgebied binnen de NtVP: diversiteit. Simon is te bereiken via diversiteit@ntvp.nl.

Rianneke van der Gaag

drs. Rianneke van der Gaag

Rianneke van der Gaag is werkzaam als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg.Tevens is ze adjunct-directeur Zorg en plaatsvervangend commandant MGGZ. Rianneke is geregistreerd cognitief gedragstherapeut en supervisor (VGCT), EMDR practitioner en senior schematherapeut. Aandachtsgebied binnen de NtVP: accreditatie opleidingen psychotraumatherapeut en accreditatie opleidingen nuldelijnsondersteuner. Rianneke is te bereiken via bestuuraccreditatie@ntvp.nl

 

dr. Samrad Ghane

Samrad Ghane is Gz-psycholoog (PhD), medisch antropoloog (MSc), en senior onderzoeker, met een brede interesse in culturele psychiatrie en “critical global mental health”. Als clinicus was hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van cultuursensitieve GGz-programma’s voor vluchtelingen en migranten in Nederland. Hij heeft bijgedragen aan de interculturele behandelrichtlijnen voor depressie en psychose, evenals aan de Generieke Module Diversiteit, onderdeel van de GGz Kwaliteitsstandaarden. Hij is als specialismeleider culturele psychiatrie verbonden aan Parnassia Groep. Bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma is hij voorzitter van de SIG trauma en culturele diversiteit. Aandachtsgebied binnen het NtVP bestuur: Special Interest Groups.

dr. Chris Hoeboer

Chris Hoeboer is werkzaam als Universitair Docent bij de afdeling psychiatrie van het AmsterdamUMC, waar hij onderzoek doet naar preventie, detectie en behandeling van posttraumatische stress klachten na stressvolle gebeurtenissen. Intiem partnergeweld, comorbide PTSS en (vroege) interventies zijn hierbij zijn specifieke aandachtsgebieden waarbij hij onderzoek probeert te doen wat bijdraagt aan de klinische praktijk. Aandachtspunten binnen het NtVP bestuur: wetenschappelijk onderzoek en kennisevenementen.

drs. Janne Punski-Hoogervorst

Janne Punski-Hoogervorst is basisarts met ervaring in de acute psychiatrie en verslavingsgeneeskunde. Zij is momenteel als arts-onderzoeker en promovenda verbonden aan de Universiteit Haifa, Israël, waar zij onderzoek doet naar aandachtsstoornissen bij zorgvragers met PTSS en psychologische weerbaarheid bij militairen. Daarnaast is zij covoorzitter van de militaire SIG van de ISTSS en editor van de ‘Biological Perspectives’-sectie van de ISTSS Stresspoints’ nieuwsbrief. Aandachtsgebied bij de NtVP: portefeuillehouder communicatie.

dr. Anne Bakker

Anne is werkzaam als coördinator Traumaopvang voor medewerkers in OLVG en als gastonderzoeker verbonden aan AmsterdamUMC (Psychotrauma onderzoeksgroep). Met een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en advies zet Anne zich in om medewerkers in hoog-risico beroepen goed op te vangen en te ondersteunen na werk-gerelateerd trauma om zo negatieve gevolgen te voorkomen. Binnen de NtVP is Anne voorzitter van de SIG Opvang & Vroege Interventies. Aandachtspunt binnen het NtVP bestuur: kennisevenementen.

dr. Anke Witteveen

Anke Witteveen is GZ-psycholoog (niet praktiserend) en epidemioloog en is werkzaam als universitair docent bij de sectie Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast het managen en verzorgen van het universitaire onderwijs, doet zij onderzoek naar kwetsbare populaties met een verhoogd risico op traumatische- en ingrijpende levensgebeurtenissen. Daarbij bestudeert zij de voorspellers, prevalentie en neurobiologische correlaten van PTSS- en andere veelvoorkomende psychopathologie door middel van cohortonderzoeken en de effectiviteit van schaalbare interventies aan de hand van klinische trials. Aandachtsgebied binnen de NtVP: wetenschappelijk onderzoek en kennisevenementen.

drs. Jorin van der Jagt-Blokland

Jorin van der Jagt-Blokland is als GZ-psycholoog werkzaam bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en als klinisch docent bij Universiteit Utrecht. Ze heeft zowel nationaal als internationaal ervaring in de behandeling van complex trauma. Zo heeft Jorin in diverse landen in het Midden Oosten gewerkt in de behandeling van vluchtelingen en is ze betrokken bij nationale en internationale projecten en trainingen op het gebied van psychotrauma. Binnen de NtVP vervult Jorin de functie secretaris.

drs. Indira Pliska

Indira Pliska is werkzaam als GZ-psycholoog bij GGZ Noord-Holland Noord, expertisecentrum angst en trauma. Ze is gecertificeerd als Psychotraumatherapeut NtVP en EMDR Practitioner en momenteel in opleiding tot senior schematherapeut. Binnen de NtVP is ze lid van de communicatiecommissie, de websitecommissie en de SIG ‘Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen’. Aandachtspunt binnen het NtVP bestuur: Certificering.

drs. Eva Bloemers

Eva Bloemers is klinisch psycholoog/ psychotherapeut en praktijkopleider bij het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC). Zij combineert patiëntenzorg met het opleiden van GZ- psychologen en Klinisch Psychologen binnen LUBEC. Eva is gespecialiseerd in behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en (intensieve) behandeling van PTSS. Buiten LUBEC is ze actief op het gebied van onderwijs. Zij verzorgt lessen voor de GZ-opleiding op het gebied van psychose en persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast heeft ze een kleine eigen praktijk waar vanuit zij cliënten behandelt met PTSS en persoonlijkheidsproblematiek en supervisie geeft. Aandachtspunt binnen het NtVP bestuur: Certificering.

Het schema van aan- en aftreden van het huidige bestuur kun je hier inzien.

Het overzicht van bestuursleden sinds de oprichting van de NtVP in 2006 kun je hier inzien.

Statuten en ALV

De NtVP is in mei 2006 opgericht. Download de statuten hier.

Onderstaand vind u alle bijbehorende documenten van de algemene ledenvergaderingen vanaf 2018. Documenten van eerdere algemene ledenvergaderingen kunt u opvragen bij het secretariaat info@ntvp.nl

ALV documenten

Partners

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

 

 

ESTSS

De ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies) is de toonaangevende Europese organisatie op het gebied van posttraumatische stress. Het voornaamste doel is het opbouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk van trauma-experts in Europa. Hiermee streven ze naar verbetering van de kwaliteit van hulp aan slachtoffers van psychotrauma en het bevorderen van evidence-based praktijken.  

De ESTSS bestaat uit individuele leden, leden via geaffilieerde verenigingen, en leden van Europese 'member societies', zoals de NtVP voor Nederland en België. Andere landen met member societies zijn het Verenigd Koninkrijk (UKPTS), Polen (PTBST), Georgië (GSP), het Duitstalige gebied van Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland (DeGPT), Portugal (Centro de Trauma), Kroatië (CSTS), Litouwen (LSTSS), Oekraïne (USOCTE), Zweden (SSTSS), België (BIP), en Italië (SISST). Bovendien hebben verschillende lokale en internationale verenigingen geaffilieerde lidmaatschappen bij de ESTSS, zoals de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS). 

Het officiële tijdschrift, de European Journal of Psychotraumatology (EJPT), is vrij toegankelijk voor iedereen via internet (https://www.tandfonline.com/journals/zept20). Om de twee jaar organiseert de ESTSS een congres dat goed bezocht wordt door professionals van over de hele wereld.

 

ESTSS Logo

ISTSS

De ISTSS (International Society for Traumatic Stress Studies) is toegewijd aan het delen van informatie over de effecten van trauma en het verkennen en verspreiden van kennis over beleid, programma's en dienstverlenende initiatieven die traumatische stressoren en hun onmiddellijke en lange termijn gevolgen proberen te verminderen. ISTSS is een internationale interdisciplinaire professionele organisatie die de vooruitgang en uitwisseling van kennis over traumatische stress bevordert.

ISTSS logo

Mediant

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Daarnaast ondersteunt Mediant in de huisartsenpraktijk via de stichting POH GGZ Twente en met het Mobiel Consultatie en Behandel Team.

Mediant logo

MGGZ

De MGGZ (Militaire Geestelijke Gezondheidszorg) richt zich op de behandeling van militairen en veteranen met psychische problemen. Bij de MGGZ werken militaire hulpverleners die de militaire situatie kennen. De MGGZ helpt ook bij het voorkomen van psychische klachten en helpt mee in de zorg rondom operationele inzet zoals uitzendingen. De geestelijke gezondheidszorg adviseert commandanten over mentale gezondheid en biedt opvang en advies na traumatische gebeurtenissen. Ook zijn er trainingen en voorlichting over stressmanagement, trauma en mentale kracht. De MGGZ heeft ook een rol in het Collegiaal Netwerk en Trauma Risico Management waar je met collega’s kunt praten over schokkende ervaringen. Verder is de MGGZ betrokken bij de nazorg aan militairen die terugkomen van een uitzending (adaptatieprogramma). 

logo ministerie van defensie

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum helpt mensen, organisaties en samenlevingen om de psychosociale impact van ingrijpende gebeurtenissen te minimaliseren. ARQ bestaat uit twee grote organisaties en meerdere afdelingen. Door bundeling is alle psychotrauma kennis en expertise uniek onder één dak aanwezig. 

 

ARQ logo

Reinier van Arkel

Reinier van Arkel is een middelgrote aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg met locaties in de binnenstad van Den Bosch, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, op het Zorgpark Voorburg Vught, de regio Noord-Oost Brabant en Bommelerwaard. Ze helpen cliënten – van jong tot al ouder- en hun naasten met een ernstige psychische kwetsbaarheid bij hun herstel en inclusie. 

 

Logo Reinier van Arkel