Gezocht: nieuw lid van de certificeringscommissie bij de NtVP.

De certificeringscommissie van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) zet zich in om de kwaliteit en de expertise van hulpverleners in het behandelen van psychotrauma te bevorderen en te bewaken. Dit wordt gedaan door het (her)certificeren van BIG-geregistreerde therapeuten als Psychotraumatherapeut.

De leden van de certificeringscommissie beoordelen de binnengekomen aanvragen tot certificering en hercertificering. De aanvragen komen binnen in PE-online van waaruit ze worden beoordeeld. Elke 2 maanden worden de zogenaamde ‘bespreekgevallen’ besproken in een (online) commissievergadering.

Daarnaast probeert de commissie zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het veld van psychotrauma, zodat de certificeringseisen blijven aansluiten bij de meest recente bevindingen.

Voor de certificeringscommissie zijn we nu op zoek naar versterking van een BIG-geregistreerde therapeut (bij voorkeur ben je geregistreerd als Psychotraumatherapeut NtVP) met veel hart voor het werkveld die ervaring heeft met het werken met cliënten met psychotraumagerelateerde stoornissen. Je komt samen te werken met andere enthousiaste commissieleden die ieder affiniteit hebben met andere gebieden van het werkveld. Door deze variatie pogen we als commissie zo breed mogelijk onderlegd te zijn.

Heb je interesse in deze functie bij de NtVP? Of heb je vragen? Neem contact op met Indira Pliska, de voorzitter van de certificeringscommissie via: certificering@ntvp.nl.

Vacature