18 december 2021


Afscheid

Wanneer deze nieuwsbrief uit is, heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Joanne Mouthaan – we zullen dit tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in januari 2022 ten overstaan van de leden bezegelen. Dit is dus mijn laatste opening van de nieuwsbrief. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik ben erg trots op onze vereniging! Ik ben een sterk voorstander van een multimethodische, multidisciplinaire aanpak van de gevolgen van diep ingrijpende ervaringen op mensenlevens. We weten inmiddels dat er goede behandelingen mogelijk zijn van traumatische stress – en comorbide symptomen. Er is goede scholing voorhanden en ruim aanbod in evidence-based behandelmethoden. Veel gedegen wetenschappelijk onderzoek naar het herkennen, voorspellen en behandelen van psychotrauma wordt uitgevoerd, en onze leden publiceren veel in internationale tijdschriften.

Het is nog niet gedaan met de noodzaak van ons werk. Kennis en kunde op gebied van de herstelmogelijkheden is onontbeerlijk, nu: zich dagelijks rellen voordoen in reactie op het corona-beleid, er een dreigende splijting is in de samenleving samengevat als 2G, mensen gepositioneerd worden aan de Wit-Russische-Poolse grens om politieke druk uit te oefenen, er zorgen zijn om de veiligheid van de Chinese tennister Peng Shuai na haar aanklacht van seksueel misbruik, en er allengs eerder meer dan minder conflicten lijken uit te breken.

Ik heb het werk niet ‘af’; er kan zoveel meer: een gestroomlijnd certificeringsprogramma, voor de vaktherapeuten, sociotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en voor de collega’s die in de zorg voor jeugd en gezinnen werkzaam zijn. De website mag worden opgepimpt, en de contacten met onze collectieve lidmaatschappen aangehaald. Aan de andere kant is veel bereikt en is er zoveel gedaan – denk aan de webinars (onder meer over psychotrauma en COVID), lezingen (bijvoorbeeld over psychedelica en PTSS) en een online Europees psychotrauma-congres (het ESTSS congres); een COVID-gerelateerd onderzoek (de CONNECT-studie mede in Europees verband), een continue stroom aan online nieuwsberichten (met 8000+ LinkedIn-volgers) en het verjaardagsfeestje – 15 keer wordt een cadeautje uitgereikt. Dit alles kan alleen gerealiseerd met de niet aflatende inzet van m’n collega-bestuursleden en de mensen er omheen. Ik wens hen, en jullie allemaal, een goede decembermaand - met veel warmte en licht.Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
18 december 2021

Boekentips december 2021

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we drie interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: The End of Trauma van George Bonanno, De Stenen Getuigen van Hikaru Okuizumi, Oskar van Evelien Speel en Christiaan Helmig en Schaduwoorlog Uruzgan van Olof van Joolen &  Silvan Schoonhoven.


Lees meer
18 december 2021

CONNECT


De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om nieuw onderzoek uit te voeren.
Lees meer