18 december 2021

De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om nieuw onderzoek uit te voeren. De NtVP vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft en werkt daarom mee aan een grote Europese studie. In deze studie wordt het welzijn van Nederlanders in deze nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie onderzocht. We zouden graag willen weten hoe mensen zich voelen, hoe ze omgaan met de maatregelen en wat ze dringend nodig hebben.

In 2021 hebben we de CONNECT studie voortgezet. Er zijn inmiddels drie waves afgerond. Aan de laatste meting hebben 593 mensen meegedaan. Dat is een fantastisch resultaat, en we werken momenteel hard aan het samenvoegen van de geanonimiseerde bestanden en aan data-analyse en het verwerken tot manuscripten. Het protocolpaper is inmiddels uitgekomen (Lenferink et al., 2021). Iedereen die heeft bijgedragen, hartelijk dank! We proberen zo een steentje bij te dragen aan het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van deze grootschalige en ingrijpende pandemie.

Zie https://www.ntvp.nl/connect-hoe-gaat-het-met-u-in-de-coronacrisis/ voor informatie over de voortgang en uitkomsten van dit onderzoek.
Deze studie is mede mogelijk gemaakt door CZ Zorgverzekeringen en DSW Zorgverzekeraar.

Lenferink, L. I., Mouthaan, J., Fritz, A. M., Soydas, S., Eidhof, M., van Hoof, M. J., Groen, S. & Mooren, T. (2021). Predicting transitions between longitudinal classes of posttraumatic stress disorder, adjustment disorder, and well-being during the COVID-19 pandemic: Protocol of a latent transition model in a general Dutch sample. BMJ Open (in press).Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
18 december 2021

Boekentips december 2021

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we drie interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: The End of Trauma van George Bonanno, De Stenen Getuigen van Hikaru Okuizumi, Oskar van Evelien Speel en Christiaan Helmig en Schaduwoorlog Uruzgan van Olof van Joolen &  Silvan Schoonhoven.


Lees meer