7 februari 2021


De nuldelijnsaccreditatiecommissie zoekt een coördinator voor de activiteiten van het accreditatieproces voor de nuldelijn.

Werken voor de NtVP inspireert en geeft energie.

De NtVP is een vereniging bestaande uit personen die professioneel werken met mensen die lijden aan een psychotrauma of anderszins te maken hebben gehad met schokkende gebeurtenissen. Het betreft psychologen en psychiaters, maar ook opvang medewerkers.

De NtVP heeft het initiatief genomen om de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van nuldelijnsondersteuning nader te definiëren en te borgen middels een accreditatie- en certificeringstraject. Het doel is om de kwaliteit te waarborgen van trainingsinstituten die nuldelijnsondersteuning-trainingen verzorgen en voor nuldelijnsondersteuners die nuldelijnsondersteuning verlenen. Door middel van het accrediteren van trainingen, en het certificeren van nuldelijnsondersteuners is er extern en onafhankelijk toezicht op een correcte kennisoverdracht en de toepassing daarvan. Hierdoor wordt de algemene kwaliteit van nuldelijnsondersteuning gewaarborgd.

Doel van de functie

 • Het coördineren van de activiteiten rondom het accreditatieproces van de opleiding tot nuldelijnsondersteuner of vroege opvang.

 • Het onderhouden van contacten met derden en zorgdragen voor het organiseren van de eventuele visitaties.


Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden van de vergaderingen

 • Notuleren tijdens vergaderingen en uitwerken van de notulen

 • Terugkoppeling van de besluiten van de commissie aan de opleidingsaanbieders

 • Voortgangsbewaking afspraken


De coördinator is vrij zijn/haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.

 

Functie-eisen:

Wij zoeken iemand die:

 • nauwkeurig en systematisch kan werken

 • thuis is op het terrein van de klinische psychologie, bij voorkeur in relatie tot preventie en psychotrauma

 • kan werken met Word en Excel

 • sociaalvaardig is

 • tactisch kan formuleren

 • in staat is zelfstandig te werken.


De werkzaamheden beslaan gemiddeld 1 uur per week, en zijn in overleg flexibel in te vullen.

Vergoeding en betaling:

Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt de coördinator een bedrag van EUR 23,- per uur, inclusief eventuele BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Lijkt het je leuk om als coördinator de nuldelijnsaccreditatiecommissie te ondersteunen en samen met collega’s je in te zetten voor het zorggebied trauma en stress, stuur dan een mail naar communicatie@ntvp.nlMeer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
8 februari 2021

Nieuws vanuit de ESTSSDe nieuwe executive committee van de ESTSS bestaat uit: Evaldas Kazlauskas, president, Maria Böttche, secretary, Joanne Mouthaan, treasurer, en Jana Javakashvili als immediate past president.
Lees meer
6 februari 2021

Gezocht: Experts op het gebied van psychotrauma en jeugdIn 2020 is er aandacht besteed aan het verkennen van behoeften aan en mogelijkheden voor een apart certificeringstraject jeugd & gezin. Nu is de NtVP op zoek naar enthousiaste collega’s die mee willen denken over de modules die tot certificering zouden kunnen leiden voor psychotraumatherapeut kind en gezin/jeugd.
Lees meer
5 februari 2021

Even voorstellen: Nieuwe bestuursleden NtVP

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 januari namen we afscheid van bestuursleden Philip le Clercq, Miranda Meijer en Maartje Schoorl. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook willen we graag Joris Haagen, Samrad Ghane en Chris Hoeboer welkom heten, die het stokje van hen overnemen.
Lees meer
4 februari 2021

Nieuws uit de accreditatie- en certificeringscommissie


Vanuit de accreditatiecommissie:


Na een lange staat van dienst heeft de voorzitter van de accreditatiecommissie Maarten van Son het stokje overgedragen aan Rolf Kleber. We bedanken Maarten voor zijn jarenlange betrokkenheid en bijdrage aan de NtvP.

Lees meer