5 februari 2021
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 januari namen we afscheid van bestuursleden Philip le Clercq, Miranda Meijer en Maartje Schoorl. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook willen we graag Joris Haagen, Samrad Ghane en Chris Hoeboer welkom heten, die het stokje van hen overnemen. Zij stellen zich aan u voor en vertellen hun plannen als bestuurslid van de NtVPJoris Haagen: Penningmeester

Joris Haagen (39) is psycholoog, senior onderzoeker en beleidsadviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Hij is als onderzoeksfunctionaris actief voor het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Verder doet Joris onderzoek naar de gezondheid van humanitaire noodhulpverleners bij Artsen zonder Grenzen. Ook doet hij onderzoek naar de leefwereld, gezondheid, het zorggebruik en de zorgbehoeften van veteranen met uitzendgerelateerde klachten.

''Wat ik heb gezien van het NtVP heeft indruk op me gemaakt. Een diversiteit aan professionals met achtergronden uit verschillende organisaties die zich met passie inzetten voor de verenging. Er is een drive om te vernieuwen. Het maakt dat wij als NtVP meer zijn dan de som der delen. Door kennis en ervaring te bundelen, creëren we kansen om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verhogen. Ik wil hier graag mijn bijdrage leveren, door als penningmeester verantwoording te nemen voor het financieel gezond houden van het NtVP. Mijn doel is om samen met de andere bestuursleden te blijven investeren in de behoeften van onze leden en onze meerwaarde voor het veld aan te tonen.''Samrad Ghane: Algemeen Bestuurslid

Samrad Ghane is Gz-psycholoog (PhD), medisch antropoloog (MSc), en senior onderzoeker, met een brede interesse in culturele psychiatrie en “critical global mental health”. Als clinicus was hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van cultuursensitieve GGz-programma’s voor vluchtelingen en migranten in Nederland. Hij heeft bijgedragen aan de interculturele behandelrichtlijnen voor depressie en psychose, evenals aan de Generieke Module Diversiteit, onderdeel van de GGz Kwaliteitsstandaarden. Samrad’s wetenschappelijke werk richt zich met name op het psychotherapie-proces en -uitkomst onder etnische minderheden, culturele competenties, en de klinische relevantie van culturele concepten van distress bij diverse culturele groepen. Hij is als specialismeleider culturele psychiatrie verbonden aan Parnassia Groep. Bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma is hij voorzitter van de SIG trauma en culturele diversiteit.

“Binnen ons gefragmenteerde ggz landschap speelt de NtVP, dankzij haar transdiagnostische en transtheoretiosche focus, een belangrijke rol. Daarbij is het delen van kennis altijd een van onze kernactiviteiten geweest. Een groot deel van deze kennisdeling gebeurt binnen of door onze SIG’s. Graag zou ik als nieuw bestuurslid onze SIG’s verder willen ondersteunen zodat ze nog meer (potentiele) leden op een effectieve manier kunnen bereiken. Verder hoop ik samen met een aantal andere experts binnen het bestuur meer aandacht te genereren voor diversiteit en raciaal trauma.”Chris Hoeboer: Algemeen Bestuurslid

Ik ben een onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, PsyQ en AmsterdamUMC. Mijn doel is om als onderzoeker echt iets bij te dragen aan de klinische praktijk. Dit is een van de redenen dat ik momenteel met veel plezier in de communicatiecommissie van de NtVP bijdraag aan de vertaalslag van onderzoek naar de therapiekamer.

"Als bestuurslid van de portefeuille wetenschappelijk onderzoek zou ik graag een bijdrage willen leveren aan de integratie van wetenschappelijk onderzoek in de overige activiteiten van de NtVP, zoals de special interest groups en de communicatiecommissie. Centraal hierbij staat het verbreden en activeren van het Nederlandse onderzoeksnetwerk, deelname van de NtVP aan internationale onderzoeks initiatieven een een sterke verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de klinische praktijk."Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
8 februari 2021

Nieuws vanuit de ESTSSDe nieuwe executive committee van de ESTSS bestaat uit: Evaldas Kazlauskas, president, Maria Böttche, secretary, Joanne Mouthaan, treasurer, en Jana Javakashvili als immediate past president.
Lees meer
6 februari 2021

Gezocht: Experts op het gebied van psychotrauma en jeugdIn 2020 is er aandacht besteed aan het verkennen van behoeften aan en mogelijkheden voor een apart certificeringstraject jeugd & gezin. Nu is de NtVP op zoek naar enthousiaste collega’s die mee willen denken over de modules die tot certificering zouden kunnen leiden voor psychotraumatherapeut kind en gezin/jeugd.
Lees meer
4 februari 2021

Nieuws uit de accreditatie- en certificeringscommissie


Vanuit de accreditatiecommissie:


Na een lange staat van dienst heeft de voorzitter van de accreditatiecommissie Maarten van Son het stokje overgedragen aan Rolf Kleber. We bedanken Maarten voor zijn jarenlange betrokkenheid en bijdrage aan de NtvP.

Lees meer