11 februari 2021
De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde 'Special Interest Groups' (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden. Op dit moment zijn er 7 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) geüniformeerden met trauma en forensische problematiek en 7) huiselijk geweld en psychotrauma. In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters.

Deze keer: Joop de Jong. Hij is psychiater bij de TOP-GGZafdeling PsyQ-Haaglanden en specialismeleider Trauma en Dissociatie van de Parnassia Groep en de nieuwe voorzitter van de SIG "behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen".Wie: Joop de Jong

Leeftijd: 57 jaar

Functie: Psychiater

Gemiddelde werkweek: 45 uur

Gemiddelde stressniveau: gemiddeld

Specialiteit privé: Winnen met bordspellen

Specialiteit werk: Lastige klinische problematiek

Droom onderzoek: Voor nu zou ik liefst aan onderzoek willen meewerken dat focust op wat de volgende stappen zijn als de eerste stappen bij behandeling PTSS niet werken. Er is nu wel consensus over de tweede stap, maar hier evidence voor vinden met parameters lijkt me fantastisch.

Droom carrière: Doorgaan met wat ik nu doe.

Nachtmerrie: Alleen nog maar met mijn werk bezig zijn.

Aantal NtVP congressen bezocht: Weet ik niet zeker, vier?

Waarom deze SIG? Inspirerend voor wie mee wil denken over lastige en complexe problematiek en gezellig.

Voor wie? Behandelaren en onderzoekers die zich richten op patiënten met PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen.

Wat doen jullie? De komende periode gaan we ideeën en ervaringen uitwisselen wat betreft goede behandelingen die er nu al zijn voor de diverse complexe stoornissen/ patiënten met comorbide problematiek. Ook gaan we keuzes maken over de volgende stappen daarin. Het staat nu nog open hoe we verdergaan en ik vind het ook wel spannend om gezamenlijk stappen te zetten om hierin verder te komen. Wat mij betreft staat de verbetering van behandeling in deze SIG centraal, waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar benodigde diagnostiek, setting, opleiding en samenwerking van behandelaren naast de andere voorwaarden om deze patiënten met complexe problematiek goed en snel te kunnen behandelen.

Waar zijn jullie actief? De komende periode in ieder geval op congressen.

Aanmelden: communicatie@ntvp.nlMeer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
8 februari 2021

Nieuws vanuit de ESTSSDe nieuwe executive committee van de ESTSS bestaat uit: Evaldas Kazlauskas, president, Maria Böttche, secretary, Joanne Mouthaan, treasurer, en Jana Javakashvili als immediate past president.
Lees meer
6 februari 2021

Gezocht: Experts op het gebied van psychotrauma en jeugdIn 2020 is er aandacht besteed aan het verkennen van behoeften aan en mogelijkheden voor een apart certificeringstraject jeugd & gezin. Nu is de NtVP op zoek naar enthousiaste collega’s die mee willen denken over de modules die tot certificering zouden kunnen leiden voor psychotraumatherapeut kind en gezin/jeugd.
Lees meer
5 februari 2021

Even voorstellen: Nieuwe bestuursleden NtVP

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 januari namen we afscheid van bestuursleden Philip le Clercq, Miranda Meijer en Maartje Schoorl. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook willen we graag Joris Haagen, Samrad Ghane en Chris Hoeboer welkom heten, die het stokje van hen overnemen.
Lees meer
4 februari 2021

Nieuws uit de accreditatie- en certificeringscommissie


Vanuit de accreditatiecommissie:


Na een lange staat van dienst heeft de voorzitter van de accreditatiecommissie Maarten van Son het stokje overgedragen aan Rolf Kleber. We bedanken Maarten voor zijn jarenlange betrokkenheid en bijdrage aan de NtvP.

Lees meer