9 februari 2021


De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om onderzoek uit te voeren. De NtVP vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft en werkt daarom mee aan een grote Europese studie. In deze studie wordt het welzijn van Nederlanders in deze nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie onderzocht.

Inmiddels hebben ruim 2000 mensen deelgenomen aan de eerste meting van het onderzoek. Op dit moment wordt door het onderzoeksteam, bestaande uit vrijwilligers van de NtVP, hard gewerkt aan het verwerken en analyseren van de onderzoeksgegevens. Zodra de eerste resultaten bekend zijn, zullen deze gepresenteerd worden op de website.

Indien u heeft deelgenomen aan het onderzoek, dan kunt u binnenkort een uitnodiging voor een tweede meting ontvangen in uw inbox. Wij hopen dat u bereid bent opnieuw deel te nemen! Zo kan onderzocht worden wat de impact is van de pandemie op het welzijn over tijd. Dit kan belangrijke inzichten opleveren voor het nog beter ondersteunen van mensen die het zwaar hebben tijdens de pandemie.Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
8 februari 2021

Nieuws vanuit de ESTSSDe nieuwe executive committee van de ESTSS bestaat uit: Evaldas Kazlauskas, president, Maria Böttche, secretary, Joanne Mouthaan, treasurer, en Jana Javakashvili als immediate past president.
Lees meer
6 februari 2021

Gezocht: Experts op het gebied van psychotrauma en jeugdIn 2020 is er aandacht besteed aan het verkennen van behoeften aan en mogelijkheden voor een apart certificeringstraject jeugd & gezin. Nu is de NtVP op zoek naar enthousiaste collega’s die mee willen denken over de modules die tot certificering zouden kunnen leiden voor psychotraumatherapeut kind en gezin/jeugd.
Lees meer
5 februari 2021

Even voorstellen: Nieuwe bestuursleden NtVP

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 januari namen we afscheid van bestuursleden Philip le Clercq, Miranda Meijer en Maartje Schoorl. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook willen we graag Joris Haagen, Samrad Ghane en Chris Hoeboer welkom heten, die het stokje van hen overnemen.
Lees meer
4 februari 2021

Nieuws uit de accreditatie- en certificeringscommissie


Vanuit de accreditatiecommissie:


Na een lange staat van dienst heeft de voorzitter van de accreditatiecommissie Maarten van Son het stokje overgedragen aan Rolf Kleber. We bedanken Maarten voor zijn jarenlange betrokkenheid en bijdrage aan de NtvP.

Lees meer