3 december 2022


De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit een aantal deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 

Op dit moment zijn er 6 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 4) culturele diversiteit, 5) ouderen en psychotrauma, en 6) trauma in het forensisch veld. 

Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep (een overzicht vindt u hier).

Verder willen we graag de leden ondersteunen met het opstarten van nieuwe SIGs. Heeft u affiniteit met een specifiek thema binnen het psychotraumaveld  en wilt u zich samen met andere leden inzetten voor meer kennisdeling over dat thema, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met NtVP bestuurslid Samrad Ghane: s.ghane@parnassiagroep.nl. Mogelijke thema’s voor nieuwe SIG’s kunnen bijvoorbeeld zijn: kind en jeugd, neurobiologie en farmacotherapie, vaktherapie, seksueel geweld, of moreel trauma.
Special Interest Group Trauma en culturele diversiteit


In een recent verschenen artikel presenteren Eva Heim en haar collega’s een (theoretische) review van culturele variaties in de fenomenologie van PTSS en complexe PTSS. Hierbij staan ze onder andere stil bij culturele verschillen in schaamte en schuld, negatieve gedachten over het zelf, emotie-regulatie en interpersoonlijke problemen. Het artikel geeft een interessant beeld van de culturele basis van psychotraumaklachten en spoort clinici aan om hier alerter op te zijn.

Lees meer: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735822000289

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Trauma en culturele diversiteit? Mail dan naar de voorzitter Samrad Ghane:  s.ghane@parnassiagroep.nlSpecial Interest Group Young Minds


Half november vond het ISTSS congres plaats in Atlanta, getiteld: Trauma as a Transdiagnostic Risk Factor Across the Lifespan. Het congres werd gekickstart met een pre-conference workshop: de paper in a day (PIAD). De PIAD is ooit ontstaan uit de wens om samenwerkingen over de gehele wereld te stimuleren en is gericht op jonge onderzoekers. Een hartstikke leuke manier om kennis uit te wisselen en vervolgens te delen met de rest van het veld. Dit jaar omvatte de PIAD workshop zelfs twee schrijfgroepen. Beide groepen focuste zich op symptoom patronen na het meemaken van trauma. Er werd die dag niet alleen hard gewerkt, maar het was ook gezellig. Een aanrader voor elke jonge onderzoeker die eens een klein wetenschappelijk uitstapje wilt maken.

Momenteel zijn de groepen nog druk bezig om een tastbaar resultaat te presenteren: een paper. Houdt de Journal of Traumatic Stress in de gaten voor de uitkomsten! Uiteraard zullen wij ook weer van ons laten horen als er meer bekend is over de papers.

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Young Minds? Mail dan naar: youngminds@ntvp.nl
Special Interest Group Ouderen en Psychotrauma
Deze keer vraag ik jullie aandacht voor de nieuwste publicatie van Ellen Gielkens en voor onze collega’s in de Verenigde Staten.

Ellen M. J. Gielkens, Kim Turksma, Leonieke W. Kranenburg, Lara Stas, Sjacko Sobczak, Sebastiaan P. J. van Alphen & Gina Rossi (2022) Feasibility of EMDR in Older Adults with PTSD to Reduce Frailty and Improve Quality of Life, Clinical Gerontologist, DOI: 10.1080/07317115.2022.2114397.

In deze multisite haalbaarheidsstudie (in twee psychiatrische ziekenhuizen) bleek dat EMDR bij 24 oudere (≥60 jaar) polikliniek patiënten met PTSS resulteerde in een significante daling van kwetsbaarheid en een toename van de kwaliteit van leven. Bemoedigend!

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Ouderen en Psychotrauma? Mail dan naar: Jeannette Lely, j.lely@centrum45.nlSpecial Interest Group Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen 


Toenemend is er interesse voor en onderzoek naar stemmen die patiënten met PTSS horen. Er blijft discussie over hoe je stemmen moet gaan noemen en er zijn ook verschillende modellen. Nu weten we natuurlijk dankzij George Box dat alle modellen verkeerd zijn, maar sommige bruikbaar en dit komt terug in het artikel van Laura Strachan e.a. Zij beschrijven dat veel patiënten die stemmen horen bekend zijn met trauma in de kindertijd en PTSS symptomen hebben. Wat de patiënten dan horen is vaak direct of indirect gerelateerd aan de nare gebeurtenissen. Met de studie willen ze mogelijke  factoren in kaart brengen die deze symptomen in stand houden. Daartoe onderzochten ze verschillende modellen van PTSS en van positieve symptomen van psychose (hallucinaties en wanen). Zij bekeken in totaal 16 modellen van verschillende oorsprong, waarbij de oudere meer neurobiologisch zijn en de latere (alternatieve) ook sociale en cognitieve inbreng hebben. Zij vonden 21 factoren die uit 16 verschillende modellen kwamen. In de discussie komen ze tot verschillende voorstellen waarbij  enkele modellen dan uitgebreid zouden kunnen worden. Dit zou dan vervolgens onderzocht moeten worden. Wat bij verder onderzoek en beter begrijpen van deze problematiek van belang blijkt is het systematisch en grondig de stemmen (symptomen) gaan uitvragen. Daarna zal het waarschijnlijk gemakkelijker worden uit te zoeken welk model dan het best gebruikt kan gaan worden. Ongetwijfeld gaan we hier de komende tijd nog meer over horen en zal hopelijk bijdragen aan betere behandelingen voor deze problematiek.

Strachan LP, Paulik G, McEvoy PM. A narrative review of psychological theories of post-traumatic stress disorder, voice hearing, and other psychotic symptoms. Clin Psychol Psychother. 2022 May 16. doi: 10.1002/cpp.2754. Epub ahead of print. PMID: 35578567.

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen? Mail dan naar: Joop de Jong; j.dejong@psyq.nl


Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
12 december 2022

Algemene Ledenvergadering 2023 & Lezingen "Dissociatie: Na de zorgstandaard"

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2022 en de plannen voor 2023? Woon de hybride algemene ledenvergadering (ALV) bij op woensdag 25 januari 2023 waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen. Tevens zal de bestuurswissel plaatsvinden. Aansluitend aan de ALV zal er een online lezing worden aangeboden over dissociatie: “Dissociatie: na de zorgstandaard”.
Lees meer
8 december 2022

Terugblik NtVP Congres


Psychotrauma raakt meer dan dat ene moment, dat ene gevoel, die ene persoon.


Op vrijdag 30 september 2022 vond het NtVP Jaarcongres plaats met als thema “Psychotrauma door systemen heen”.
Lees meer
6 december 2022

Doe- lees- kijk- en luistertips voor de kerstvakantie

We wensen onze leden fijne feestdagen en een ontspannen kerstvakantie! We hebben weer een lijst met doe-, lees-, kijk- en luistertips voor de kerstvakantie samengesteld waar we interessante uitjes, boeken, films, series, documentaires en podcasts aanraden die met psychotrauma te maken hebben.

Doen
Museum van de Geest
Lees meer
5 december 2022

Boekentips december 2022

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer twee interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven:


Traumasensitieve mindfulness 


David A. Treleaven 

Lees meer
4 december 2022

SIG in beeld: Trauma in het forensisch veld

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde 'Special Interest Groups' (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.
Lees meer
2 december 2022

NtVP bestuursleden in het nieuwsDat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij een aantal bijzondere mijlpalen die zij de afgelopen maanden hebben behaald en verschillende interessante optredens in de media.

ESTSS
Lees meer