9 maart 2023


Werkt u in uw praktijk met trauma en heeft u een vraag over casuïstiek (indicatiestelling, diagnostiek, behandeling) of over de huidige wetenschappelijke stand van zaken op traumagebied? Stuur uw vraag op naar communicatie@ntvp.nl voor de Supervisierubriek!

Wij zorgen ervoor dat uw vraag wordt beantwoord door experts uit ons brede netwerk. Het is een unieke kans om een expert view te krijgen op een brandende (klinische of wetenschappelijke) vraag. De Supervisierubriek heeft een vaste plek in Impact Magazine, tijdschrift over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen, en op NtVP.nl.

Uw vraag mag in de gehele breedte van het traumaveld liggen. Daarbij kunt u denken aan vragen vanuit de militaire GGZ, over traumatische rouw, over watchful waiting versus vroeg evidence-based behandelen, comorbiditeit, persoonlijkheidsproblematiek, behandelen van PTSS bij verstandelijke problemen. Van alles is mogelijk (incl. vooroverleg over de vraagstelling, indien gewenst).

Stuur uw vraag naar communicatie@ntvp.nl!

Voorgaande supervisievragen met antwoorden kunt u hier vinden.Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
23 maart 2023

Woord van de voorzitterTraditie

Niet dagelijks, maar toch, bij tijd en wijle, verwonder ik me er over hoe groot we in ons kikkerlandje zijn in de psychotraumatologie. We hebben gespecialiseerde behandelcentra in elke provincie, TopGGZ-programma’s voor psychotrauma, op bijna elke universiteit een onderzoekslijn of leerstoel met een focus op trauma.
Lees meer
16 maart 2023

De invloed van culturele factoren op suïcide - Interview met Indra BoedjarathIndra Boedjarath is in december 2022 gepromoveerd op haar onderzoek over de relatie tussen cultuur en suïcide. Verder is Indra werkzaam als psychotherapeut en heeft zij diverse bestuursfuncties gehad. Zij zag in de praktijk dat suïcide niet altijd psychische oorzaken heeft, maar er ook culturele invloeden zijn. In dit interview vertelt zij over haar onderzoek.
Lees meer
14 maart 2023

Boekentips maart 2023

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer twee interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven:


Rood is ja


Sara Kroos

Lees meer
13 maart 2023

SIG in beeld: Traumatische Rouw

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde 'Special Interest Groups' (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.
Lees meer
10 maart 2023

NtVP bestuursleden in het nieuwsDat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij een aantal bijzondere mijlpalen die zij de afgelopen maanden hebben behaald en verschillende interessante optredens in de media.

ESTSS Jubileumjaar
Lees meer