10 maart 2023


Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij een aantal bijzondere mijlpalen die zij de afgelopen maanden hebben behaald en verschillende interessante optredens in de media.

ESTSS Jubileumjaar
Dit jaar is het 30-jarig jubileum van de ESTSS. Een mijlpaal om zeker bij stil te staan. Om het jubileumjaar af te trappen was Joanne Mouthaan, voorzitter van zowel de NtVP als de ESTSS, aanwezig op de nationale psychotraumatologie conferentie van de Lithuanian Trauma Psychology Association (LTPA), dat op vrijdag 3 maart plaatsvond in Vilnius.

Naast het jubileumjaar is dit jaar ook het 10-jarig jubileum van de LTPA. De NtVP wens onze partnerorganisatie ESTSS en zusterorganisatie LTPA alvast ontzettend feestelijk jubileumjaren toe!

Trainingen
NtVP secretaris Jorin van der Jagt-Blokland is nauw betrokken bij het organiseren en geven van trainingen rondom psychotrauma bij vluchtelingen. In het januari 2023 nummer van de Reinier, het tijdschrift van Reinier van Arkel, is zij geïnterviewd over het belang van het adequaat en tijdig herkennen van psychische problemen bij vluchtelingen. Het artikel is hier te lezen.

Congres


Op 24 april wordt in Leuven een congres over transculturele geestelijke gezondheidszorg georganiseerd. Sprekers zijn onze eigen Samrad Ghane, Lucia DeHaene, Rachel Kronick en Cécile Rousseau. Dagvoorziters zijn Filip Brouckaert en onze eigen Simon Groen. Meer informatie is te vinden op: https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/congres-transculturele-geestelijke-gezondheidszorg.


Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
23 maart 2023

Woord van de voorzitterTraditie

Niet dagelijks, maar toch, bij tijd en wijle, verwonder ik me er over hoe groot we in ons kikkerlandje zijn in de psychotraumatologie. We hebben gespecialiseerde behandelcentra in elke provincie, TopGGZ-programma’s voor psychotrauma, op bijna elke universiteit een onderzoekslijn of leerstoel met een focus op trauma.
Lees meer
16 maart 2023

De invloed van culturele factoren op suïcide - Interview met Indra BoedjarathIndra Boedjarath is in december 2022 gepromoveerd op haar onderzoek over de relatie tussen cultuur en suïcide. Verder is Indra werkzaam als psychotherapeut en heeft zij diverse bestuursfuncties gehad. Zij zag in de praktijk dat suïcide niet altijd psychische oorzaken heeft, maar er ook culturele invloeden zijn. In dit interview vertelt zij over haar onderzoek.
Lees meer
14 maart 2023

Boekentips maart 2023

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer twee interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven:


Rood is ja


Sara Kroos

Lees meer
13 maart 2023

SIG in beeld: Traumatische Rouw

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde 'Special Interest Groups' (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.
Lees meer