30 maart 2018
De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is een onafhankelijke professionele vereniging die de kwaliteit bevordert ten aanzien van het voorkomen, signaleren en behandelen van de gevolgen van psychotrauma. Het doel is de geestelijke gezondheid na het meemaken van een traumatische gebeurtenis te bevorderen en de nadelige gevolgen voor de maatschappij te beperken.

Dit doet de NtVP mede door het bieden van een multidisciplinair netwerk met psychotrauma experts, waarin kennis wordt gedeeld en leden discussie voeren ter bevordering van hun professionele ontwikkeling. Een van de meest krachtige middelen om dit doel te bereiken is de oprichting van verschillende Special Interest Groups (SIG’s). De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het Psychotrauma veld te verbinden.De volgende SIG’s zijn actief:

1. Opvang en vroege interventies Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman.

2. Young Minds. Voor meer info kunt u contact opnemen met de contactpersoon Marieke van Mechelen.

3. SIG culturele diversiteit Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Samrad Ghane.

4. Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Rafaele Huntjens.

5. SIG traumatische rouw. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Elise van Wageningen of via LinkedIn.

Wilt u zich aanmelden voor 1 van deze SIG’s? Dat kan! Stuur een mailtje naar de voorzitter van de desbetreffende SIG.

Zou u kennis willen delen met collega’s uit het psychotraumaveld op een ander thema?
U kunt ook zelf het initiatief nemen om (met een collega) een nieuwe SIG te starten. Bijvoorbeeld op het gebied van Vroegkinderlijk Trauma, Jeugd en Trauma, Traficking, Huiselijk Geweld of Geüniformeerden. Neem voor meer informatie contact op met Miranda Meijer, Bestuurslid NTVP.

Bent u geregistreerd als psychotraumatherapeut? Dan telt vanaf het moment van registratie iedere bijgewoonde SIG bijeenkomst mee voor 1 punt bij de herregistratie. Wanneer bij een SIG bijeenkomst een (inter)nationale spreker wordt uitgenodigd dan kan de betreffende bijeenkomst voorgelegd worden aan de accreditatie commissie.

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
30 maart 2018

Pre Congres NtVP 2018

We hebben een primeur dit jaar: het NtVP congres zal voor het eerst een pre-conference dag organiseren waarbij u uw kennis en kunde nog verder kunt verdiepen door een halfdaagse workshop te volgen verzorgd door experts uit het veld!
Lees meer