9 maart 2022


De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG's worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 

Op dit moment zijn er 8 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) traumatische rouw en 7) ouderen en psychotrauma. 

Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep (een overzicht vindt u hier).

We zijn voornemens om in de komende periode een aantal nieuwe SIG's op te starten. Mogelijke thema's voor deze SIG's kunnen zijn: kind en jeugd, neurobiologie en farmacotherapie, vaktherapie, seksueel geweld, of moreel trauma. Mocht u bij een van deze thema's binnen de NtVP een actieve rol willen spelen, of bent u geïnteresseerd in een geheel ander thema, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met NtVP bestuurslid Samrad Ghane: s.ghane@parnassiagroep.nl.
Special Interest Group Opvang en vroege interventies: Psychological First Aid in tijden van de coronapandemie


In een mooi overzichtsartikel beschrijft Patricia Watson (National Center for PTSD) hoe het Five Elements Framework toepasbaar is in de opvang en ondersteuning van getroffenen tijdens de Covid pandemie. Ook de huidige ontwikkelingen in Oekraïne maken de relevantie en het belang van laagdrempelige psychosociale opvang en ondersteuning in tijden van crises eens te meer duidelijk. Het framework , ook wel bekend van de vijf principes van Psychological First Aid (safety, calming, self- and community efficacy, connectedness, and hope for the future), richt zich op reduceren van acute distress, het ondersteunen van het natuurlijk herstelvermogen en het waar nodig gericht inzetten van meer hulpverlening. Watson presenteert in het artikel verschillende voorbeelden van preventieve interventies voor individuen, waaronder ook hulpverleners (binnen hoog risico beroepen).
Watson, P.J. (2021). Application of the Five Elements Framework to the Covid Pandemic, Psychiatry, 84(4), 415-429, https://doi.org/10.1080/00332747.2021.2005446
Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Opvang en vroege interventies? Mail dan naar: Anne.Bakker@olvg.nlSpecial Interest Group Trauma in het forensische veld: De prevalentie van PTSS is hoger in de gevangenispopulatie dan in de gemeenschap


In deze review is systematisch nagegaan in hoeverre PTSS geassocieerd is met andere psychische stoornissen en problematisch suïcidaal of agressief gedrag in de gevangenispopulatie. Er werden 36 onderzoeken geïdentificeerd, met een gecombineerde steekproef van 9594 deelnemers (6478 mannelijke en 2847 vrouwelijke gevangenen) uit 11 landen. Geconcludeerd wordt dat hoge percentages van psychiatrische comorbiditeit onder gedetineerden met PTSS voorkomen, alsmede verbanden van PTSS met suïcidaal gedrag, zelfbeschadiging en agressief gedrag. Deze resultaten onderschrijven de behoefte aan op trauma gebaseerde behandelmethoden in gevangenissen.

Facer-Irwin, E., Blackwood, N.J., Bird, A., Dickson, H., McGlade, D., et al. (2019) PTSD in prison settings: A systematic review and meta-analysis of comorbid mental disorders and problematic behaviours. PLOS ONE 14(9): e0222407, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222407

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Trauma in het forensische veld? Mail dan naar: Yolande Kat, ykat@dewaagnederland.nl
Special Interest Group: Young Minds: Verbreed je netwerk door onderdeel te worden van de global collaboration on traumatic stress
De Global Collaboration on Traumatic Stress bestaat uit onderzoekers en clinici vanuit de hele wereld die samenwerken op belangrijke onderwerpen gerelateerd aan traumatische stress. Enkele onderwerpen waarop wordt samengewerkt: 'meten van trauma en gevolgen van trauma', 'mensen die gedwongen moeten migreren', 'global prevalentie van stress en traumagerelateerde stoornissen', 'FAIR data', 'sociaal-emotionele ontwikkeling in verschillende culturen', 'global crisis' en 'behandelingen in verschillende culturen' Zit hier iets bij wat jouw interesse heeft gewekt? Je kunt je gratis aanmelden voor de global collaboration on traumatic stress en contact opnemen met een projectleider. De ideale manier om andere onderzoekers te leren kennen en je netwerk te verbreden! meer informatie vind je hier: Projects | Global Collaboration (global-psychotrauma.net)


Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Young Minds? Mail dan naar: youngminds@ntvp.nlSpecial Interest Group Ouderen en Psychotrauma: Wat weten we over het posttraumatische herstel bij ouderen in termen van stemmingsklachten, subjectief welbevinden en veerkracht?


Van het recente onderzoek naar Narrative Exposure Therapie (NET) en Present Centered Therapy (PCT) bij ouderen met PTSD (Lely et al., 2019), zijn nu ook de uitkomsten gepubliceerd op het vlak van bovenstaande aspecten. De behandelresultaten van NET laten het volgende zien: posttraumatisch herstel reikt verder dan alleen de PTSS-symptomen en omvat ook depressieve klachten en subjectief mentaal welbevinden. De veerkracht wordt door geen van beide interventies belast. Het geheel vormt een waardevolle toevoeging voor de klinische praktijk.

Lely, J.C.G., Ter Heide, J.J., Moerbeek, M., Knipscheer, J.W. & Kleber, R.J. (2022) Psychopathology and resilience in older adults with posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial comparing narrative exposure therapy and present-centered therapy, European Journal of Psychotraumatology, 13:1, 2022277, 10.1080/20008198.2021.2022277

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Ouderen en Psychotrauma? Mail dan naar: Jeannette Lely, j.lely@centrum45.nlSpecial Interest Group: Trauma en culturele diversiteit: Impact van racisme op gezinssystemen


In de afgelopen jaren is er meer aandacht voor de impact van racisme en uitsluiting op de mentale gezondheid. Toch blijft het vaak onduidelijk op welke manier raciaal trauma binnen psychotherapie de nodige aandacht moet krijgen. The Journal of Family Therapy heeft recent in een special issue aandacht besteed aan systeemtherapeutische benaderingen bij racisme en uitsluiting. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan de transgenerationele impact van racisme en hoe binnen therapie ruimte kan worden gecreëerd om over identiteit en (systemische) uitsluiting te praten.

Lees meer: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14676427/2022/44/1

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Trauma en culturele diversiteit? Mail dan naar de voorzitter Samrad Ghane:  s.ghane@equatorfoundation.nl


Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
9 maart 2022

Boekentips maart 2022

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer drie interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: Bevrijd van Leo van Bergen, Trauma en ouderschap van Marjo Ruismäki en Wat je van bloed weet van Philip Huff.Bevrijd. Het concentratiekampsyndroom en de LSD-behandeling van Jan Bastiaans
Lees meer
9 maart 2022

ESTSS Winter webinar series gratis terug te kijken


ESTSS organiseerde de gratis Winter Webinar Series over uitdagingen, kwaliteit en innovatie in de psychotraumatologie. De webinars werden goed bezocht en kregen veel belangstelling.


De webinar-opnames zijn tot eind dit jaar beschikbaar voor alle ESTSS-leden.
Lees meer