9 maart 2022


De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. De afgelopen twee jaar vonden veel dingen thuis plaats, waardoor we zwaarder belast werden. Veel coronamaatregelen zijn inmiddels losgelaten, maar er zijn nog steeds regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om hier onderzoek naar uit te voeren. De NtVP vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft en werkt daarom mee aan een grote Europese studie (de ADJUST studie). In de CONNECT studie wordt het welzijn van Nederlanders ten tijde van de COVID-19 pandemie geëvalueerd. We willen onderzoeken hoe mensen zich voelen, hoe ze omgaan met de maatregelen en wat ze dringend nodig hebben.

De eerste papers van de ADJUST studie zijn inmiddels verschenen. In een eerste paper wordt de opzet van een studie beschreven naar de relatie tussen riscofactoren en beschermende factoren, stressoren en symptomen van een aanpassingsstoornis tijdens de COVID-19 pandemie (Lotzin et al., 2020). In een tweede paper zijn de resultaten van deze studie gerapporteerd (Lotzin et al., 2021).

Eind 2021 hebben we de dataverzameling van de CONNECT studie afgerond. Er hebben in totaal drie meetmomenten plaatsgevonden, met elk een tijdsinterval van 6 maanden. Aan de eerste meting hebben ruim 2500 mensen deelgenomen. Aan de tweede meting ongeveer 850 mensen, en aan de derde meting ongeveer 600 mensen. Dat is een fantastisch resultaat. Afgelopen tijd hebben we gewerkt aan het samenvoegen van de geanonimiseerde databestanden, aan data-analyse en het verwerken tot manuscripten. Het protocolpaper is gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Open (Lenferink et al., 2022). Iedereen die heeft bijgedragen, hartelijk dank! We proberen zo een steentje bij te dragen aan het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van deze grootschalige en ingrijpende pandemie.

Zie https://www.ntvp.nl/connect-hoe-gaat-het-met-u-in-de-coronacrisis/ voor informatie over de voortgang en uitkomsten van dit onderzoek.

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door CZ Zorgverzekeringen en DSW Zorgverzekeraar.

Referenties:

Lenferink, L. I. M., Mouthaan, J., Fritz, A. M., Soydas, S., Eidhof, M., van Hoof, M. J., Groen, S. & Mooren, T. (2022). Predicting transitions between longitudinal classes of posttraumatic stress disorder, adjustment disorder, and well-being during the COVID-19 pandemic: Protocol of a latent transition model in a general Dutch sample. BMJ Open, 12(1), e055696. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055696

Lotzin, A., Acquarini, E., Ajdukovic, D., Ardino, V., Böttche, M., Bondjers, K., Bragesjö, M., Dragan, M., Grajewski, P., Figueiredo-Braga, M., Gelezelyte, O., Javakhishvili, J. D., Kazlauskas, E., Knefel, M., Lueger-Schuster, B., Makhashvili, N., Mooren, T., Sales, L., Stevanovic., A. & Schäfer, I. (2020). Stressors, coping and symptoms of adjustment disorder in the course of the COVID-19 pandemic - Study protocol of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) pan-European study. European Journal of Psychotraumatology, 11(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780832

Lotzin, A., Krause, L., Acquarini, E., Ajdukovic, D., Ardino, V., Arnberg, F., Böttche, M., Bragesjö, M., Dragan, M., Figueiredo-Braga, M., Gelezelyte, O., Grajewski, P., Anastassiou-Hadjicharalambous, X., Javakhishvili, J. D., Kazlauskas, E., Lenferink, L. I. M., Lioupi, C., Lueger-Schuster, B., Tsiskarishvilui, L., Mooren, T., Sales, L., Stevanovic, A., Zrnic, I., Schäfer, I. & ADJUST Study Consortium. (2021). Risk and protective factors, stressors, and symptoms of adjustment disorder during the COVID-19 pandemic - First results of the ESTSS COVID-19 pan-European ADJUST study. European Journal of Psychotraumatology, 12(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1964197Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
9 maart 2022

Boekentips maart 2022

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer drie interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: Bevrijd van Leo van Bergen, Trauma en ouderschap van Marjo Ruismäki en Wat je van bloed weet van Philip Huff.Bevrijd. Het concentratiekampsyndroom en de LSD-behandeling van Jan Bastiaans
Lees meer
9 maart 2022

ESTSS Winter webinar series gratis terug te kijken


ESTSS organiseerde de gratis Winter Webinar Series over uitdagingen, kwaliteit en innovatie in de psychotraumatologie. De webinars werden goed bezocht en kregen veel belangstelling.


De webinar-opnames zijn tot eind dit jaar beschikbaar voor alle ESTSS-leden.
Lees meer