15 juli 2020
In de Lezingencyclus organiseert de NtVP 3 lezingen per jaar. Op 2 september 2020 is de eerstvolgende lezing over het belang van gezonde onderzoekspraktijken voor gezonde behandelpraktijken (Ineke Wessel) en complex trauma vanuit een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief (Renate Geuzinge). Deze lezing wordt online aangeboden van 19:30-21:00.

De lezingen zijn bedoeld om leden geïnformeerd te houden van recente ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de psychotraumatologie. In iedere lezing zullen twee sprekers aan bod komen. De twee presentaties per lezing zullen een combinatie zijn van praktijk en wetenschap.
Lezingen 2 september:


Lezing 1: Het belang van gezonde onderzoekspraktijken voor een gezonde behandelpraktijk


De laatste jaren heerst er een geloofwaardigheidscrisis in de psychologie: veel onderzoekers zijn gaan twijfelen aan de validiteit van het onderzoek. Zo lieten onafhankelijke replicatiestudies zien dat invloedrijke onderzoeksresultaten maar moeilijk overeind bleven. Dat kan betekenen dat het oorspronkelijke onderzoek het ‘echte’ effect overschatte. Maar non-replicatie kan ook betekenen dat de oorspronkelijke studie een effect rapporteerde dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat (d.w.z. een fout-positief).


Over het algemeen willen onderzoekers met positieve resultaten bijdragen aan de literatuur. Ze willen vooral hun hypotheses bevestigen. Consumenten van de wetenschappelijke literatuur (bijvoorbeeld behandelaars) willen ook liever weten wat wél werkt dan lezen dat een effect niet overtuigend is. De behoefte aan positieve resultaten blijkt echter onderzoekspraktijken te bevorderen die de kans op fout-positieve effecten aanmerkelijk te vergroten.

In deze interactieve lezing bespreek ik de implicaties van de geloofwaardigheidscrisis in de psychologie voor behandelaren en onderzoekers in het veld van de psychotraumatologie. Hoe moet je als evidence-based behandelaar de vaak tegenstrijdige resultaten uit je vakliteratuur op waarde schatten? Wat kun je als (klinisch-) onderzoeker doen om je onderzoekspraktijken tegen fout-positieven te beschermen? Verschillende problematische onderzoekspraktijken komen aan bod en we brainstormen over manieren om ze op te lossen of er mee om te gaan. Deze lezing is bedoeld voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk met wetenschappelijk onderzoek bezighoudt, hetzij als actieve onderzoeker, hetzij als evidence-based beoefenaar die de literatuur graag bij wil houden.
Over de Spreker

Ineke Wessel is universitair hoofddocent experimentele psychopathologie (Rijksuniversiteit Groningen) en hoofddocent onderzoek bij de opleiding tot klinisch psycholoog (PPO). Ze doet onderzoek naar autobiografisch geheugen voor emotionele / traumatische situaties. Ze is met name geïnteresseerd in de rol van geheugen bij het ontstaan en instandhouding van (traumagerelateerde) psychopathologie en in de kneedbaarheid van emotionele herinneringen. Ze is lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en geeft postdoctoraal onderwijs over het geheugen en hervonden herinneringen (Cure and Care Development; PsyZo!).

Lezing 2: Complex trauma vanuit een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief: praktijk en wetenschap geïntegreerd 

Emotionele verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik in de kindertijd echoot het gehele leven door in het functioneren van het brein. Uit hersenonderzoeken blijkt dat drie grote integratieve weefsels in het brein ofwel beperkt zijn in hun groei ofwel beschadigd zijn geraakt door deze ervaringen. Deze drie integratieve weefsels zijn betrokken bij de drie domeinen van integratie: verticaal, horizontaal en geheugenintegratie. Beperkte integratie heeft grote implicaties voor het mentale functioneren van iemand die vroegkinderlijk is getraumatiseerd en kan uiteindelijk leiden tot een scala aan klachten. In deze presentatie zal worden ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing en de implicaties in de praktijk van de psychotraumatherapeut.Over de Spreker:

Renate Geuzinge is gz-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is oprichter van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB) en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze schreef en redigeerde samen met Marijke Baljon het boek ‘Echo’s van trauma’ (2017).
Praktische informatie: 


Locatie
De lezingen zullen op verschillende locaties in het land worden gegeven. De lezing van 2 september wordt online aangeboden.

Accreditatie
Voor de lezingen wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP en FGzPT. Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.
Het bijwonen van deze lezingen wordt tevens meegerekend bij de herregistratie als Psychotraumatherapeut NtVP.

Kosten
De lezingen zijn voor NtVP leden gratis toegankelijk.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@ntvp.nl
Kalender NtVP lezingen 2021:


Woensdag 27 januari 2021 (aansluitend op de ALV): 20:15- 21:45

Woensdag 28 mei 2021: 19:00-21:00

Woensdag 29 september 2021: 19:00-21:00

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
15 juli 2020

SIG in beeld: Young Minds

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde 'Special Interest Groups' (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.
Lees meer
15 juli 2020

GelijkheidsverklaringSinds de dood van George Floyd, staan mensen overal ter wereld op tegen racisme en ongelijkheid. Ook in Nederland speelt racisme een rol in de samenleving en moet men actief samenwerken om ongelijkheid tegen te gaan. Om te onderschrijven dat wij als vereniging hierin ook een verantwoordelijkheid hebben, hebben wij een gelijkheidsverklaring opgenomen op onze website.
Lees meer