4 mei 2024

De NtVP zoekt een ambtelijk secretaris accreditatie.

Werken voor de NtVP inspireert en geeft energie.

De NtVP is dé toonaangevende vereniging voor experts en organisaties in Nederland en België die zich bezighouden met psychotrauma. Ons doel is om expertise te bevorderen bij het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotrauma, om de geestelijke gezondheid te verbeteren en negatieve maatschappelijke gevolgen te verminderen.

Over accreditatie

Opleidingen die kunnen bijdragen aan het verwerven van de competenties die nodig zijn voor het certificeringsprogramma van de NtVP, kunnen bij ons accreditatie aanvragen. De NtVP accrediteert opleidingsinstituten, opleidingen, supervisoren en eenmalige scholingsactiviteiten zoals workshops, cursussen, lezingen of congressen. De rol van de NtVP is om te beoordelen of door derden aangeboden opleidingen en begeleiding voldoen aan de inhoudelijke, didactische en overige eisen die voor het verwerven van de competenties nodig zijn. 

Als ambtelijk secretaris werk je met vooraanstaande experts en clinici uit het veld. Je bereidt samen met de voorzitter de stukken voor voor de commissievergaderingen, ben je beheerder van de mailbox, heb je zicht op de aanvragen in PE-online en heb je contact met de accreditatie-aanvragers, indien nodig.
Vanuit jouw rol draag je bij aan hoogwaardige kennis in het opleidings- en behandelveld. Je leert het vakgebied kennen, werkt direct samen met de bestuurlijke portefeuillehouder accreditatie en maakt deel uit van een vereniging waar diverse jonge bevlogen mensen verschillende rollen en werkzaamheden uitvoeren.
 

Doel van de functie:

 • Het coördineren van de activiteiten rondom het accreditatieproces
 • Het ondersteunen van de portefeuillehouders accreditatie
 • Het ondersteunen van de accreditatiecommissie
 • Het onderhouden van contacten met derden

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden van de vergaderingen
 • Notuleren tijdens vergaderingen en uitwerken van de notulen
 • Opleiders begeleiden en wegwijs maken bij accreditatieaanvragen
 • Terugkoppeling van de besluiten van de commissie aan de opleiders
 • Voortgangsbewaking afspraken
 • Werken met PE-online.

Als ambtelijk secretaris ben je voor een groot deel vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. 

Functie-eisen:

Wij zoeken iemand die:

 • Nauwkeurig en systematisch kan werken
 • Thuis is op het terrein van de klinische psychologie, bij voorkeur in relatie tot behandeling en psychotrauma
 • Kan werken met Word en Excel
 • Sociaalvaardig is
 • Tactisch kan formuleren
 • In staat is zelfstandig te werken.

De werkzaamheden beslaan gemiddeld 3-4 uur per week en zijn in overleg flexibel in te vullen. Je wordt getraind in het gebruik van PE-Online. Er vindt een periode van overdracht en inwerking plaats met de huidige ambtelijk secretaris certificeringen.

Vergoeding en betaling:

Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt de ambtelijk secretaris een bedrag van EUR 25.50,- per uur, inclusief eventuele BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Lijkt het je leuk om als ambtelijk secretaris-accreditatie de portefeuillehouder en commissie te ondersteunen en samen met collega’s je in te zetten voor het zorggebied psychotrauma, stuur dan een mail naar communicatie@ntvp.nl. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met bestuuraccreditatie@ntvp.nl

Vacature