4 juni 2022


Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij een aantal bijzondere mijlpalen die zij de afgelopen maanden hebben behaald.

Oraties

Het geven inaugurele rede (oratie) om officieel een positie als hoogleraar te bekleden is een belangrijke stap in het leven van een academicus, waar zeker aandacht aan besteed mag worden. Door alle coronabeperkingen en daaraan gerelateerd uitstel zijn er dit jaar een aantal hoogleraren die de eer nog te goed hadden.

Allereerst vond op vrijdag 29 april jl. de inaugurele rede van voormalig bestuurslid Maartje Schoorl plaats in het prachtige academiegebouw van de Universiteit Leiden. Met haar rede ‘De Sterkste Schakel! Opleiding verbindt Wetenschap en Praktijk’ aanvaarde zij haar positie als bijzondere hoogleraar ‘Professionele Opleidingen binnen de GGZ’, die zij reeds sinds mei 2020 bekleed.

Vervolgens zal op vrijdag 10 juni de inaugurele rede van voormalig bestuurslid Marit Sijbrandij plaatsvinden. Met de rede ‘Through a Global Lens: Psychological Strategies for Mental Health Problems following Trauma and Crisis’ zal zij officieel haar positie als hoogleraar ‘Trauma and Adversity in Global Settings’ aan de Vrije Universiteit aanvaarden waartoe zij in januari 2021 is benoemd. De rede zal plaatsvinden in de aula van de universiteit en is tevens te volgen via YouTube.

Onderzoekssubsidies en -beurzen

Een belangrijke taak in het leven van een (klinisch) onderzoeker, is het garanderen van voldoende financiering om alle prachtige plannen en ideeën tot acties en resultaten om te zetten. In de afgelopen periode hebben drie van de NtVP-bestuursleden een prestigieuze beurs toegekend gekregen.

Om te beginnen is door ZonMW (een belangrijke organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) een grote subsidie toegekend aan het Consortium Transculturele Psychiatrie, waartoe onder andere bestuursleden Samrad Ghane en Simon Groen behoren. Met dit bedrag zullen zij een gerandomiseerd onderzoek uitvoeren waarin de afname van het ‘Cultural Formulation Interview’ (CFI) centraal staat. Want dat het CFI tot wederzijds begrip en betere connectie tussen cliënt en behandelaar leidt lijkt uit de klinische praktijk duidelijk, maar is tot op heden nog niet sterk gemaakt in wetenschappelijk onderzoek. Aan het Consortium de mooie taak om dit in de aankomende jaren uit te zoeken, in een internationale primeur.

Daarnaast heeft ook Lonneke Lenferink een prachtige beurs ontvangen, namelijk de Veni-beurs vanuit het Talentprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Na een lange en strikte selectieprocedure (van 16 maanden, je moet een lange adem hebben) weet zij nu dat ze de komende 4 jaar nog veel onderzoek kan doen naar rouw en rouwbehandelingen. Want dat rouw een ‘normale’ levensgebeurtenis is waar iedereen op een zeker moment in het leven mee te maken krijgt, is alom bekend. Maar hoe we hier als zorgprofessionals – en ook zeker als mens – het beste mee om kunnen gaan; daarin valt nog veel winst te behalen.Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
7 juni 2022

Boekentips juni 2022

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer twee interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: Handboek Familierelaties en Psychotrauma van Trudy Mooren, Julia Bala, Marloes de Kok, Jan Baars en Jelly van Essen en Sporen vol betekenis- Meniti Arti van Eveline Buchheim, Satrio Dwicahyo, Fridus Steijlen en Stephanie Welvaart.

Lees meer
6 juni 2022

SIG in beeld: Opvang en vroege interventies

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde 'Special Interest Groups' (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.
Lees meer