7 juni 2022
Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer twee interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: Handboek Familierelaties en Psychotrauma van Trudy Mooren, Julia Bala, Marloes de Kok, Jan Baars en Jelly van Essen en Sporen vol betekenis- Meniti Arti van Eveline Buchheim, Satrio Dwicahyo, Fridus Steijlen en Stephanie Welvaart.Handboek familierelaties en Psychotrauma

Trudy Mooren, Julia Bala, Marloes de Kok, Jan Baars en Jelly van Essen

De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat psychotrauma niet alleen het individu beïnvloedt, maar ook het gezin en de interacties die daarbinnen plaatsvinden. De relaties binnen en buiten het gezin kunnen veranderen en deze impact kan van generatie op generatie worden doorgegeven. Toch is het voor veel therapeuten onduidelijk hoe je hier in de behandeling aandacht aan kunt besteden. Dit handboek geeft antwoord op de vragen die therapeuten in het psychotraumaveld zichzelf (zouden moeten) stellen. Hoe gaan gezinsleden om met traumatische gebeurtenissen, hoe beïnvloedt dat het gedrag en de onderlinge relaties? Hoe komt het dat er intergenerationele overdracht plaatsvindt van deze trauma’s? En hoe kun je als therapeut helpen om deze relaties te verbeteren en de veerkracht van het gezin te vergroten?

Het handboek biedt theoretische kennis over trauma vanuit een systemisch kader of familieperspectief. Daarnaast worden er voorbeelden gegeven uit de klinische praktijk en handvatten geboden voor de behandeling. Het boek is waardevol voor therapeuten van zowel kinderen als ouders die met trauma te maken hebben gekregen.

Geschreven door Sophie van LeeuwenSporen vol betekenis- Meniti Arti

Eveline Buchheim, Satrio Dwicahyo, Fridus Steijlen en Stephanie Welvaart

Na decennia van taboe vindt er langzaamaan steeds meer dialoog plaats over wat zich tijdens de strijd om de Onafhankelijkheid van Indonesië precies heeft afgespeeld. ‘Sporen Vol Betekenis – Meniti Arti’ is een verzameling van persoonlijke interviews met achtergrondinformatie, aangevuld met fotografie en reflectie van de onderzoekers, waarbij wordt stilgestaan op de vraag welke sporen het conflict heeft nagelaten op tijdsgenoten (en hun familieleden) uit Nederland én Indonesië. Vanuit vele perspectieven worden thema’s zoals moreel en intergenerationeel trauma, de invloed van trauma op persoonsontwikkeling en de rol van loyaliteit binnen een conflictsituatie aangesneden. Hiermee schetsen de onderzoekers een breed perspectief van de strijd, beschreven in zowel Nederlands als Indonesisch (het boek is volledig tweetalig). Al met al is ‘Sporen Vol Betekenis’ een bijzonder leerzaam en prachtig samengesteld werk, wat de dialoog omtrent de Onafhankelijkheidsstrijd hopelijk nog meer zal openen.

‘Sporen Vol Betekenis – Meniti Arti’ is één van de twaalf boeken voortgekomen uit het recente onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’; van het KITLV, NIMH en NIOD, gepubliceerd door Amsterdam University Press. Naast de prachtige hardcover uitgave is het werk inmiddels ook Open Access beschikbaar via internet.

Geschreven door Janne Punski-HoogervorstMeer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
6 juni 2022

SIG in beeld: Opvang en vroege interventies

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde 'Special Interest Groups' (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden.
Lees meer
4 juni 2022

NtVP bestuursleden in het nieuwsDat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij een aantal bijzondere mijlpalen die zij de afgelopen maanden hebben behaald.

Oraties
Lees meer