30 november 2018

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft de afgelopen jaren, samen met partners in het veld, een accreditatie-en certificeringstraject voor psychosociale nuldelijnsondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen ontwikkeld. Dit heeft geresulteeerd in de accreditatie-en certificeringsnota ‘Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning’. In dit document kunt u alle informatie vinden over de totstandkoming van het project en de criteria waaraan een training dient te voldoen om voor accreditatie in aanmerking te komen. Het doel van accreditatie is een om de kwaliteit van trainingen op het gebied van psychosociale nuldelijnsondersteuning onafhankelijk te toetsen.

Per 1 november is het mogelijk voor trainingsinstituten en trainingbureaus om een aanvraag voor accreditatie in te dienen. Een accreditatie aanvraag kan worden ingediend door ieder trainingsbureau of instelling die een training of opleiding aanbiedt op het gebied van nuldelijns psychosociale ondersteuning. De accreditatie wordt voor 5 jaar verstrekt. Accreditatie kan aangevraagd worden door middel van het Aanvraagformulier voor Accreditatie training psychosociale nuldelijnsondersteuning.Een aanvraag voor accreditatie kan in principe het gehele jaar door ingediend worden maar er zijn vier momenten per jaar waarop aanvragen worden beoordeeld. De accreditatie aanvraag wordt binnen een periode van 6 weken na de deadline in behandeling genomen. De eerstvolgende deadline is: Dinsdag 15 januari 2019

Wij willen u van harte uitnodigen om uw training op het gebied van psychosociale nuldelijnsopvang na ingrijpende gebeurtenissen als één van de eersten te laten accrediteren. Meer informatie over de accreditatie en procedure van aanvragen is te vinden op: https://www.ntvp.nl/psychosociale-nuldelijnsondersteuning/

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact op nemen met de NtVP, via certificering@ntvp.nl. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de registratie? Aarzel ook dan niet om contact op te nemen.

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
30 november 2018

NtVP Lezingencyclus 2019Vanaf 2019 zal met regelmaat een lezing geoganiseerd worden. Deze lezingen zijn voor NtVP leden gratis toegankelijk (niet leden betalen een kleine bijdrage). Traditiegetrouw zal ook na de aankomende Algemene Ledenvergadering op 30 januari 2019 een lezing worden gehouden.
Lees meer
30 november 2018

Nieuw gecertificeerde PsychotraumatherapeutenDe certificeringscommissie heeft de afgelopen tijd drie gekwalificeerde behandelaars mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten!

De werkadressen van onderstaande Psychotraumatherapeuten zijn te vinden in het online register op de website van de NtVP.
Lees meer
30 november 2018

Wist u dat?Er inmiddels al 39 vertaalde EJPT abstracts op onze website zijn te vinden?
Lees meer