17 november 2023

De NtVP zoekt een ambtelijk secretaris certificeringen.

Werken voor de NtVP inspireert en geeft energie.

De NtVP is dé toonaangevende vereniging voor experts en organisaties in Nederland en België die zich bezighouden met psychotrauma. Ons doel is om expertise te bevorderen bij het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotrauma, om de geestelijke gezondheid te verbeteren en negatieve maatschappelijke gevolgen te verminderen.

Over certificeringen

Goede diagnostiek en behandeling van psychotrauma is van groot belang en vraagt om specialistische expertise. Daarom heeft de NtVP de certificering van psychotraumatherapeuten ter hand genomen. Een door de NtVP gecertificeerde psychotraumatherapeut is een ervaren therapeut die geregistreerd staat in het BIG-register en bevoegd en bekwaam is om psychotrauma-gerelateerde stoornissen te diagnosticeren en te behandelen.Zo borgen we de kwaliteit en expertise. Voor therapeuten betekent deze kwaliteitsregistratie een profilering en erkenning van de kennis en vaardigheden op het gebied van psychotrauma.

Als ambtelijk secretaris certificeringen werk je samen met vooraanstaande experts en clinici uit het veld. Vanuit jouw rol draag je bij aan hoogwaardige kennis in het behandelveld. Je leert het vakgebied kennen, werkt direct samen met de bestuurlijke portefeuillehouders certificeringen en maakt deel uit van een vereniging waar diverse jonge bevlogen mensen verschillende rollen en werkzaamheden uitvoeren.

Doel van de functie:

 • Het coördineren van de activiteiten rondom het certificeringenproces
 • Het ondersteunen van de portefeuillehouders certificeringen
 • Het ondersteunen van de certificeringencommissie
 • Het onderhouden van contacten met derden

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden van de vergaderingen
 • Notuleren tijdens vergaderingen en uitwerken van de notulen
 • Therapeuten begeleiden en wegwijs maken bij certificeringenaanvragen
 • Terugkoppeling van de besluiten van de commissie aan de therapeuten
 • Voortgangsbewaking afspraken
 • Werken met PE-online.

Als ambtelijk secretaris ben je voor een groot deel vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. 

Functie-eisen:

Wij zoeken iemand die:

 • Nauwkeurig en systematisch kan werken
 • Thuis is op het terrein van de klinische psychologie, bij voorkeur in relatie tot behandeling en psychotrauma
 • Kan werken met Word en Excel
 • Sociaalvaardig is
 • Tactisch kan formuleren
 • In staat is zelfstandig te werken.

De werkzaamheden beslaan gemiddeld 3-4 uur per week en zijn in overleg flexibel in te vullen. Je wordt getraind in het gebruik van PE-Online. Er vindt een periode van overdracht en inwerking plaats met de huidige ambtelijk secretaris certificeringen.

Vergoeding en betaling:

Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt de ambtelijk secretaris een bedrag van EUR 25.50,- per uur, inclusief eventuele BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Lijkt het je leuk om als ambtelijk secretaris certificeringen de portefeuillehouders en commissie te ondersteunen en samen met collega’s je in te zetten voor het zorggebied psychotrauma, stuur dan een mail naar communicatie@ntvp.nl.

Vacature