10 maart 2021
Titel onderzoek: 

TRauma And DEmentia (TRADE)

Omschrijving:

PTSS wordt bij mensen met dementie niet goed herkend. Dit terwijl juist dan PTSS symptomen weer lijken op te leven. De associatie van PTSS met dementie is tweezijdig. Enerzijds verhoogd PTSS het risico op dementie. Anderzijds vis PTSS bij mensen met dementie geassocieerd met probleemgedrag. Er is nu geen gerichte handreiking om mensen met dementie en PTSS te behandelen. Dit terwijl de impact op kwaliteit van leven, zorglast en zorgkosten enorm is. We willen de prognose en kwaliteit van leven voor mensen met dementie en PTSS verbeteren door:

1) Een diagnostisch instrument te ontwikkelen (TRADE-interview) en dit beschikbaar te stellen.

2) Inzicht krijgen in de doelgroep (o.a. zorglast, probleemgedrag, kwaliteit van leven).

3) Laten zien dat EMDR een verbetering geeft van parameters onder 2).

Hoofdonderzoekers:

Dr. Sjacko Sobczak, Msc. Demi Havermans, MSc. Peggy Stuijts

Financiering:

EMDR-europe, Universiteitsfonds Limburg (SWOL), Mondriaan, Cicero-zorggroep, Menadergroep, Envida, Sevagram

Looptijd:

2020 tm 2025