2 februari 2022

Titel onderzoek:


Rewind and Fast Forward: Effectiviteit van een intensieve trauma- en gezinsgerichte behandeling voor jongeren blootgesteld aan huiselijk geweld.


Omschrijving:


Er is behoefte aan een effectieve behandeling voor jongeren, gericht op de gevolgen van geweld in het gezin. Kenter Jeugdhulp heeft in samenwerking met de VU Amsterdam een effectiviteitsstudie opgezet naar traumagerichte behandelingen voor jongeren (en hun gezin) die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. De traumagerichte behandelingen worden binnen de geestelijke gezondheidszorg aangeboden aan jongeren (en hun ouders) tussen de 12 en de 20 jaar. Uit eerder onderzoek blijkt dat de gouden standaard voor het behandelen van traumaklachten minder effectief is bij vroegkinderlijk trauma zoals huiselijk geweld. Er zijn aanwijzingen dat het in deze situaties veelbelovend is om traumabehandeling te intensiveren of om ouder-en gezinscomponenten toe te voegen aan individuele traumabehandeling. Binnen deze studie wordt onderzocht of het van toegevoegde waarde is om een reguliere traumagerichte behandeling, bestaande uit zowel individuele als systeemcomponenten, te intensiveren en of het effectiever is om ouderbegeleiding en gezinstherapie toe te voegen aan een individuele intensieve traumabehandeling. De twee intensieve traumabehandelingen die binnen het onderzoek worden aangeboden, zijn ontwikkeld door het Kinder-en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp. De intensieve traumabehandeling (Intensive Trauma Treatment, ITT) bestaat uit psycho-educatie, imaginaire exposure, lichaamsgerichte therapie en EMDR. De gezinsgerichte intensieve traumabehandeling (Family-based Intensive Trauma Tratment, FITT) bevat naast deze onderdelen ook intensieve ouderbegeleiding en gezinstherapie. In het onderzoek worden veranderingen op het gebied van veiligheid en trauma, bij 96 kinderen en hun ouders, in kaart gebracht.


Voor deze studie is een consortium samengesteld die naast de VU Amsterdam en de Erasmus Universiteit, bestaat uit de praktijkinstellingen Kenter Jeugdhulp, Landelijk Psychotrauma Centrum UMC Utrecht, GGZ Rivierduinen en Arq.

Hoofdonderzoekers:

Dr. Caroline Jonkman

Dr. Margreet Visser

Drs. Valerie Fictorie

Financiering:

De studie wordt gefinancierd door ZonMW en is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’.


Looptijd:


2019-2023