21 januari 2021
Titel onderzoek:

TrafVic-II: Psychosociale gevolgen van verkeersongevallen

Omschrijving:

In Nederland zijn per jaar gemiddeld 20.000 personen betrokken bij een ernstig verkeersongeval met alle negatieve gevolgen van dien. Het doel van dit onderzoek is om de psychosociale gevolgen die verkeersslachtoffers ervaren in kaart te brengen. Ook risico- en beschermende factoren worden onderzocht. Vervolgens wordt aan slachtoffers met een hoog klachtenniveau hulp op maat aangeboden, bestaande uit online cognitieve therapie in combinatie met EMDR. Het effect van deze behandeling wordt onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie. Meer inzicht in de psychologische en sociale gevolgen voor mensen die een verkeersongeval hebben meegemaakt kan bijdragen aan het vormen van adviezen voor verkeersslachtoffers en hulpverleners bij het omgaan met een verkeersongeval en de nasleep daarvan. Met als doel om psychische klachten na een verkeersongeval te verminderen. Website van het onderzoek is: https://www.uu.nl/organisatie/klinische-psychologie/trafvic-traumagericht-onderzoek-naar-de-psychosociale-gevolgen-van-een-verkeersongeval. Hier is ook de link naar de online vragenlijst voor verkeersslachtoffers te vinden.

Hoofdonderzoekers: 

prof. dr. Paul Boelen (PI: Universiteit Utrecht en Arq Nationaal Psychotrauma Centrum)
dr. Lonneke Lenferink (Uitvoerend onderzoeker: Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht)
prof. dr. Jos de Keijser (Lid onderzoeksteam: Rijksuniversiteit Groningen)
drs. Fleur Clemens (Onderzoeksassistent: Universiteit Utrecht)

Financiering:

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Looptijd:

2018-2022