27 september 2020
Titel onderzoek

Rouw en Corona:  Online cognitieve gedragstherapie voor mensen van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis

Omschrijving

Het doel van het huidige onderzoek is het evalueren van de effectiviteit van een online cognitieve gedragstherapie (CGT) in het verminderen van de ernst van persisterende complexe rouwstoornis (PCRS), posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressieklachten bij mensen die (een) dierbare(n) hebben verloren tijdens de coronacrisis. Onze hypothese is dat mensen die zijn toegewezen aan de online CGT-conditie een sterkere afname in ernst van PCRS, PTSS en depressieklachten hebben na de behandeling in vergelijking met de wachtlijstcontrolegroep na de wachtperiode. Een tweezijdige (online CGT groep vs. wachtlijstcontrolegroep) monocenter open label parallelle gerandomiseerde gecontroleerde trial zal worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de behandeling/ wachtperiode en direct na de behandeling/ wachtperiode zullen PCRS, PTSS en depressieklachten worden geëvalueerd aan de hand van telefonische interviews.

De online CGT is geschikt voor mensen met klinisch relevante PCRS, PTSS en/of depressie klachten die ten minste drie maanden geleden een dierbare zijn verloren tijdens de coronacrisis (vanaf maart 2020 tot heden). De online CGT bestaat uit acht wekelijkse sessies die specifiek zijn ontwikkeld voor deze populatie. De behandeling wordt zelfstandig doorlopen, zonder ondersteuning van een therapeut. De online behandeling bestaat uit de volgende drie centrale componenten van CGT: exposure, cognitieve herstructurering en gedragsactivatie. Deelname aan de behandeling is kosteloos en er is geen verwijzing van de huisarts voor nodig.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Psychotraumacentrum Zuid Nederland - Reinier van Arkel, GGZ Friesland, ARQ Centrum’45 en Therapieland. Het onderzoek wordt gefinancierd door het COVID-19 Fonds van de Universiteit Utrecht en Fonds Slachtofferhulp.

Hoofdonderzoekers

Mw. dr. Lonneke Lenferink (Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen)                                                  Mw. drs. Lyanne Reitsma (Universiteit Utrecht)
Dhr. prof. dr. Paul Boelen (Universiteit Utrecht en ARQ’ Psychotraumacentrum Expert Groep)                Dhr. prof. dr. Jos de Keijser (Rijksuniversiteit Groningen en GGZ Friesland)

Looptijd:

Oktober 2020 – Juli 2022

Website/link of uitnodiging voor deelname

Meer informatie over het onderzoek en de behandeling is te vinden op de website: www.rouwencorona.nl