1 januari 2015
In dit internationale onderzoek worden EMDR, volgens het oorspronkelijke Shapiro protocol, en Imagery Rescripting, vergeleken als behandelingen voor PTSS t.g.v. trauma’s uit de kindertijd (voor het 16e levensjaar). Er wordt o.m. onderzocht hoe de twee behandelingen zich verhouden in effectiviteit en in werkingsmechanismen. Ook worden perspectieven van cliënten en van therapeuten in kaart gebracht d.m.v. een kwalitatieve studie op basis van diepte-interviews. Centra in Australië, Duitsland en Nederland doen aan dit onderzoek mee. Nederlandse centra die meedoen zijn: GGZ Noord-Holland Noord; PsyQ Amsterdam; PsyQ Beverwijk; RIAGG Virenze Maastricht; Sinaï Centrum; Bureau van Roosmalen.

Hoofdonderzoeker(s): Arnoud Arntz, Marisol Voncken
Looptijd: 2015-2018
Contact: Arnoud Arntz (A.R.Arntz@UvA.nl)

Publicatie:

Boterhoven de Haan, K., Lee, C.W., Fassbinder, E., Voncken, M.J., Meewisse, M., van Es, S.M., Menninga, S., Kousemaker, M., Arntz, A. (2017). Imagery rescripting and eye movement desensitisation and reprocessing for treatment of adults with childhood trauma-related post-traumatic stress disorder: IREM study design. BMC Psychiatry, 17, 165.