8 april 2019
Gevraagd:

Basispsycholoog of student met een universitaire achtergrond in de psychologie of onderwijskunde die affiniteit heeft met het werkveld psychotrauma en het leuk vindt om op beleidsniveau over geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder psychotraumatologie, na te denken.

Ambtelijk secretaris accreditatiecommissie

Voor de werkgroep certificering van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris voor de accreditatiecommissie.De NtVP is een vereniging waarvan personen deel uit maken die professioneel werken met mensen die lijden aan een psychotrauma of anderszins te maken hebben gehad met schokkende gebeurtenissen. Het betreft psychologen en psychiaters, maar ook opvang medewerkers (voor meer info zie: www.NtVP.NL).
Om de kwaliteit van zorg voor diegenen die leiden aan een psychotrauma of te maken hebben gehad met schokkende gebeurtenissen te waarborgen heeft de NtVP een certificeringsprogramma voor de betrokken beroepsgroepen opgezet.

Werkzaamheden van de ambtelijk secretaris bestaan uit het ondersteunen van de accreditatiecommissie middels:

 • agendabeheer

 • het voorbereiden van de vergaderingen

 • het voorbereiden en doen van visitaties

 • de voortgangsbewaking afspraken

 • contacten met opleidingen en overige commissies.


Gevraagd wordt iemand die:

 • nauwkeurig en systematisch kan werken

 • thuis is op het terrein van de klinische psychologie, bij voorkeur in relatie tot psychotrauma

 • kan werken met Word en Excel

 • sociaalvaardig is

 • tactisch kan formuleren

 • in staat is zelfstandig te werken.


De werkzaamheden beslaan gemiddeld 3 tot 4 uur per week, en zijn in overleg flexibel in te vullen.

Aanbod:

Voor de werkzaamheden is een vergoeding beschikbaar van 23 euro bruto per uur. De functie is voor 1 jaar met de mogelijkheid deze met nog een jaar te verlengen. Werkplek kan worden afgestemd.
Werkzaamheden combineren met een stage of onderzoek is bespreekbaar.

Voor informatie:

Mw. K.S. Cornelissen (06-28149752) en mw. S. de la Rie
Sollicitaties kunnen gericht worden aan: certificering@ntvp.nl en S.de.la.Rie@centrum45.nl

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
8 april 2019

NtVP Lezingencyclus: Save the dates!

In de Lezingencyclus organiseert de NtVP 3 lezingen per jaar. De lezingen zijn bedoeld om leden geïnformeerd te houden van recente ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de psychotraumatologie. In iedere lezing zullen twee sprekers aan bod komen. De twee presentaties per lezing zullen een combinatie zijn van praktijk en wetenschap.
Lees meer